U Hrvatsku stigla gripa

OPOREZIVANJE DJELATNOSTI SLOBODNIH ZANIMANJA

Orofaringealni karcinom

Uključivanje ordinacija ortodoncije u pilot projekt Središnji sustav kalendara vanbolničkog SKZZ-a

Punopravno članstvo Hrvatske komore dentalne medicine u Vijeću europskih doktora dentalne medicine

Informacije o cijepljenju protiv gripe za sezonu 2013./2014.

Četvrti broj CED EU INFO, studeni, 2014. godine

Europski dan svjesnosti o antibioticima jest 18. studeni

Podružnica Zagreb HLZ-a, poziv na Prvu srijedu u mjesecu

DAN SVIH SVETIH

Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad, Primjena članka 44. stavka 2. ZOZO-a

Izvješće sa 7. europskog implantološkog Kongresa u Splitu- intervju s prof.dr.sc. Pavelom Koblerom, dr.med.dent. o dentalnoj implantologiji u Hrvatskoj

Podsjetnik!

Novosti CED-a, br. 4, listopad 2013. godine

Sporazum iz Minamate o živi: prekidanje uporabe žive u dentalnoj medicini

Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr.med.dent., dobitnik je Državne Godišnje nagrade za znanost za 2012. godinu, područje biomedicine

Istanbulska deklaracija FDI-a, e-potpisivanje

Simpozij Nikola Škreb "Razvoj i matične stanice na početku novog tisućljeća"

Prva srijeda u mjesecu, Podružnica Zagreb HLZ , 2. listopada 2013

HZZO-ova obavijest osiguranicima

Dr. Tin Chun Wong, nova predsjednica FDI-a, uputila je svoju prvu poruku stručnoj i općoj javnosti, 30. kolovoza 2013. godine

Dopuna HZZO-ovog odiča novog modela upućivanja

"Istanbulska deklaracija" FDI-a od 27. kolovoza 2013. godine

Virus Zapadnog Nila

CEZIH, prezentacija novog modela upućivanja

EU izvješće o drogama 2013., Trendovi i razvoj

Pokrenuta nova mrežna stranica namijenjena sadržajima o sigurnom izbjeljivanju zubi

CED EU dan oralnog zdravlja 2013.

Ispostavljanje i plaćanje računa zdravstvene zaštite za osobe s područja EU

Vodič za novi model upućivanja - 2013

Deset godina Zakona o stomatološkoj djelatnosti (NN 121/03)

Natječaj za upis polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina

Priopćenje HZZO-a - Pogreške kod obračuna KPI i QI

Jedinstveni, online pravopis hrvatskog jezika

Prigovori pacijenata na pruženu uslugu u dentalnoj medicini, mirenje ili sudovanje?

Oglas za javno nadmetanje nabave građevinskih radova

Neprikladno prepisivanje antibiotika mora prestati

PRAVILNIK O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Svjetski dan oralnoga zdravlja 20.03.2013.

S praktičarima otvoreno o praksi 6, 22. -23.03.2013. - Zagreb

Zakon o pravu pristupa informacija

OGLEDNI PRIMJERAK UGOVORA O SKUPNOJ PRAKSI

ODLUKA o pokretanju pregovora o sklapanju sporazuma o utvrđivanju materijalnih prava radnika u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja u opsegu utvrđenom Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Prijedlozi izmjena općih akata Zavoda

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ

JOŠ O FISKALIZACIJI

TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

IZMJENJENI I DOPUNJENI OPĆI AKTI HZZO-a

ODGOVOR MINISTARSTVA ZDRAVLJA - NEMA MOGUĆNOSTI PRIJENOSA PRAVA IZ UGOVORA O KONCESIJI

UVJETI I POSTUPAK ZA ODOBRENJE NASTAVKA RADA U PRIVATNOJ PRAKSI U SLUČAJU PRESTANKA KONCESIJE

UREDBA O IZMJENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU