Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

 Strukovni razred dentalnih tehničara HKDM, u suradnji s F.E.P.P.D., Europskom federacijom vlasnika dentalnih laboratorija i dentalnih tehničara, promovira obilježavanje 1. lipnja ”Danom dentalnih tehničara”u cijeloj EU. Namjera je upoznati europske dentalne pacijente s ulogom koju ta profesija ima u profesionalnim dentalnom timu, kao proizvođač svih vrsta dentalno protetskih nadomjestaka.Također, svratiti pozornost šire javnosti na status i položaj profesije u društvu, s naglaskom na mijenjanje zakonodavnih uredbi i usvajanje novih koje će omogućiti razvoj i napredak struke u skladu s potrebama suvremene dentalne medicine i njihovih pacijenata, te harmonizirati isti na području čitave EU.

Tko su dentalni tehničari i koliko se u javnosti  općenito o njima zna ?

Dentalni tehničar je osoba koja prema nalogu doktora dentalne medicine, u tehničkom smislu konstruira i izrađuje individualno dentalno pomagalo za određenog pacijenta.Također popravlja ili vrši određene izmjene na već izrađenom pomagalu, ako su potrebne. Izrađuje različite ortodontske naprave kojima se pojedini zubi dovode u ispravan položaj ili se funkcionalno ispravljaju komplicirani međučeljusni odnosi, te nakon operacija. Mobilne proteze od akrilata ili chrom cobalta, nadomješćuju djelomičan ili totalan gubitak zuba, te pomažu pacijentima uspostaviti njihovu žvačnu i fonetsku funkciju. Fiksne krunice i mostovi izrađuju se od mnogo različitih vrsta materijala i različitim tehnološkim postupcima, što uključuje i radove na implantatima. Dentalni tehničari imaju svoju ulogu u maxilofacialnim restauracijama, u rekonstrukcijama oštećenih dijelova  izazvanih bolešću ili nesrećama. Sva ta pomagala moraju u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeća oralna tkiva.

Edukacija i status profesije

Dentalni tehničar treba imati izraženu manualnu spretnost i oko  za detalje, posebno za boje, što se usavršava i trenira tijekom četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja. Neophodno je poznavanje anatomije, fiziologije, morfologije, te svakako tehnologije materijala. Uvođenje  modernih tehnoloških procesa u našu profesiju zahtijeva obrazovanje iz područja IT tehnologija. Zbog kompleksnosti potrebnih znanja, neophodno je uvesti najmanje dodiplomski studij za dentalne tehnologe, kako je to uostalom prisutno u velikom broju europskih zemalja, pa i onih iz neposrednog okruženja. Nažalost,u Hrvatskoj je prisutan preveliki broj srednjih škola koje ne adekvatno pripremaju dentalne tehničare za zahtjevno tržište rada.

 

Reguliranje  profesije

Dentalni tehničari sukladno hrvatskim zakonima regulirani su kao zdravstveni radnici i obavezni su upisati se u registar Hrvatske komore dentalne medicine, koja im izdaje Licencu za samostalan rad, te kroz svoje pravne akte uređuje i kontrolira njihov rad, sukladno javnim ovlastima koje joj je dodijelio nadležno Ministarstvo zdravstva. Kao proizvođači individualnih dentalnih pomagala, obavezni su uskladiti se s ”Medical Devices Directive” EU.

 

Svrha  i cilj obilježavanja Dana dentalnih tehničara

F.E.P.P.D. je odlučio obilježiti taj dan kako bi javnosti približio značaj i važnost te jedinstvene profesije , koja pravno regulirana ima jedini legalni status pružati svoje usluge (proizvode) dentalnim pacijentima. Djelokrug rada dentalnog tehničara , razlikuje se od rada doktora dentalne medicine, jer se bazira na laboratorijskom dijelu, dok doktor obavlja klinički dio. Međutim, zajedno nastoje pronaći najbolje moguće rješenje za određenog pacijenta u skladu s njegovim estetskim i funkcionalnim zahtjevima. Komunikacija između obje profesije nužna je za procjenu i informiranost krajnjeg korisnika i njegove potrebe.

Zadaća je svake nacionalne organizacije koja predstavlja dentalne tehničare, raditi na usvajanju zakonodavnih normi koje će uskladiti i harmonizirati profesiju dentalnih tehničara na području cijele EU.

Podijelite