Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

OBAVIJEST KOMORE O KONAČNOM PRIJEDLOGU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

Hrvatska komora dentalne medicine je kao članica radne skupine sudjelovala u izradi teksta Zakona o zdravstvenoj zaštiti zajedno s ostalim relevantnim tijelima. Aktivnim sudjelovanjem kroz radnu se skupinu nastojalo iznaći što povoljnije normiranje položaja naših članova, doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata. Svjesni činjenice da se jedino kroz Zakon o zdravstvenoj zaštiti može poboljšati položaj svih naših članova, Komora je aktivno zagovarala unošenje u Zakon svih odredbi koje bi značajno poboljšale položaj naših članova u cjelokupnom zdravstvenom sustavu RH.

Poseban naglasak stavljen je na reguliranje mogućnosti prijenosa prava na obavljanje zdravstvene djelatnosti za drugog zdravstvenog radnika („nasljeđivanje“), a što je i veliki broj naših članova istaknulo kao jedan od najznačajnijih pomaka u dosadašnjem načinu obavljanja djelatnosti dentalne medicine, mogućnost dodatnog zapošljavanja zdravstvenog radnika iste struke, ukidanje 30 % javne zdravstvene zaštite u „vlasništvu“ domova zdravlja te odgovornost pacijenata za njihovo zdravlje.

Zagovaranje dodatnog zapošljavanja u ordinacijama dentalne medicine uvelike se podiže kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite, rasterećuje se pružatelj usluga i stvaraju se preduvjeti za uspješno funkcioniranje ordinacije.

Završetkom rada na tekstu Zakona, isti je objavljen na središnjem portalu e-savjetovanja čime je pozvana sva zainteresirana javnost na aktivno sudjelovanje u izradi konačne verzije teksta Zakona. Javno savjetovanje koje je trajalo od 04.04. do 04.05.2018. godine, pokazalo je kako je javnost izrazito zainteresirana za pitanje funkcioniranja zdravstvenog sustava u cjelini. Komora je na svojoj Internet stranici pozvala sve članove na dostavu svojih prijedloga i mišljenja na objavljeni tekst Zakona. Zadovoljstvo nam je što se članstvo vrlo aktivno uključilo u javnu raspravu, a čije je prijedloge i razmišljanja Komora službenim putem uputila u Ministarstvo zdravstva kao jedinstveno stajalište svih članova.

Zakonski tekst objavljen na javnoj raspravi povoljno je normirao gore spomenute probleme koji su naši članovi istaknuli kao najbitnije za reguliranje, a na čemu je Komora neprestano inzistirala u sklopu radne skupine.

Uvidom u konačni tekst prijedloga Zakona, a koji nam je postao dostupan tek objavom na Internet stranici Hrvatskog sabora kada je isti upućen u saborsku proceduru, uvidjelo se da se isti razlikuje od teksta objavljenog na javnoj raspravi, a koji je bio rezultat rada radne skupine i koji je povoljno normirao najbitnija pitanja koja je trebalo normirati u interesu naših članova.

Na žalost, u konačnom tekstu prijedloga Zakona ponovno se spominje zadržavanje određenog postotka javne zdravstvene zaštite u djelatnostima domova zdravlja te je potpuno izostavljeno zakonsko reguliranje mogućnosti prijenosa prava na obavljanje zdravstvene djelatnosti na drugog zdravstvenog ranika kao i jačanja odgovornosti pacijenata za njihovo zdravlje.

Nesporno je međutim da su konačnim prijedlogom Zakona obuhvaćeni prijedlozi reguliranja djelatnosti dentalne tehnike i dentalnih tehničara u zdravstvenom sustavu, a koji prijedlozi su detaljno obrazloženi i argumentirani tijekom sastanaka radne skupine te se nadamo da će isti biti i prihvaćeni i uvršteni u tekst Zakona.

Nadalje, politika Komore u proteklih 11 godina svog rada i postojanja temelji se upravo na mogućnosti dodatnog zapošljavanja, ukidanju propisanog postotka javne zdravstvene službe u „vlasništvu“ domova zdravlja, mogućnosti prijenosa prava na obavljanje zdravstvene djelatnosti na drugog zdravstvenog ranika („nasljeđivanje“) kao i jačanju odgovornosti pacijenata za njihovo zdravlje.

Spomenutim načinom na koji je zakonodavac predvidio normiranje pitanja koje smo zajednički s našim članovima postavili kao najznačajnije, ostaje nam i dalje boriti se za što bolji položaj naših članova u cjelokupnom zdravstvenom sustavu.

Zaključno, Komora ne podržava konačni prijedlog Zakona bez jasnog definiranja mogućnosti prijenosa prava na obavljanje zdravstvene djelatnosti na drugog zdravstvenog ranika („nasljeđivanje“) i ukidanja 25% javne zdravstvene zaštite koja i dalje ostaje u „vlasništvu“ domova zdravlja, čime ćemo i dalje biti taoci ravnatelja domova zdravlja i župana. Komora već dulje vrijeme upozorava sva nadležna tijela u RH upravo na netransparentnost uvjeta po kojima trebaju odlučivati ravnatelji domova zdravlja i župani.

S ostalim dijelovima prijedloga Zakona Komora je suglasna.

 

U nastavku možete pronaći konačni tekst prijedloga Zakona.

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

Podijelite