Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

Poštovani članovi Komore,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je dana 16. studenog započeo postupak e-savjetovanja s javnošću na predloženi Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Hrvatska komora dentalne medicine vas je o istome odmah izvijestila putem web stranice Komore i pozvala vas da neposredno Zavodu ili preko Komore dostavite vaše primjedbe, sugestije i mišljenja.

 

Dok su u Komoru svakodnevno pristizale vaše primjedbe, Komora nije mirovala, već je odmah sazvala nadležna tijela Komore i organizirala u područnim sjedištima okrugle stolove i rasprave na tu temu. Prikupljajući vaše sugestije, organiziran je i sastanak s predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ovim putem se zahvaljujem svima vama koji ste odvojili vrijeme i dostavili nam vaša dragocjena mišljenja, koja nam još i nadalje dolaze, jer rok za e-savjetovanje završava tek 16.prosinca.

Gdje god smo stigli, predstavnici Komore jasno su iznosili službeni stav Komore, prema kojem je ponuđeni prijedlog Nacrta Odluke za hrvatsku dentalnu medicinu neodrživ i kao takav nije prihvatljiv.

Prema sada važećoj Odluci, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži da mjesečna sredstva koja ostvaruje ugovorni doktor s naslova hladnog pogona i glavarine, isti opravda s izvršenjem DTP 0 razine. Iako je iznos sredstava za hladni pogon za sve ordinacije u Republici Hrvatskoj identičan, ukupna visina dobivenih sredstava varira, budući da iznos glavarine ovisi o broju pacijenata u ordinaciji.  U Zavodu su nam skrenuli pozornost i dostavili nam na uvid dokument iz kojeg je vidljivo da gotovo 95% ugovorenih ordinacija u proteklom periodu nije ispunjavalo obvezu izvršenja DTP 0 razine. To je iznenadilo ne samo HZZO već i Komoru. Hrvatska komora dentalne medicine je tijekom provođenja redovitih stručnih nadzora i održavanja okruglih stolova po područnim sjedištima, upoznata sa činjenicom da se DTP 0 razine ispunjava, ali nije nam jasan razlog zašto se izvršenje tih postupaka ne unosi u izvještaje koje ste na mjesečnoj bazi obvezni dostavljati u Zavod.

Unatoč tome, prema izričitom stavu Hrvatske komore dentalne medicine, djelomično neispunjavanje preuzetih obveza iz prijašnjih godina, ne može biti temelj, odnosno razlog predloženih izmjena uvjeta ugovaranja, već je potrebno ugovorne doktore upoznati, odnosno educirati ih o načinu izvršavanja ugovorne obveze vezane uz DTP 0 razine, načinu njihovog evidentiranja i izvještavanja prema Zavodu.

Uočavajući navedeni problem, Hrvatska komora dentalne medicine će ubuduće na svojim tematskim sjednicama radnih tijela, u glasilima, web stranici Komore, kao i putem svih ostalih mogućih oblika kontakata sa članstvom, nastojati pružiti potrebite obavijesti o ugovornim obvezama te načinu izvršavanja istih, osobito DTP 0 razine, kod kojih je došlo do nesuglasica.

Paralelno s naprijed navedenim, u Komori je u tijeku postupak izrade liste dodatnih DTP 0 razine, u koji će biti uvršteni postupci koje vi svakodnevno obavljate u svojim ordinacijama. Prioritetno će se na listu uvrstiti preventivni postupci, osobito u radu s djecom do 18 godina.

Uvažavajući EU Direktivu i obavezu da se na razini EU najkasnije do 2030. godine prestaje s korištenjem amalgama, Republika Hrvatska donijeti će svoj nacionalni program postupnog nekorištenja tog materijala. Komora kao i ostale međunarodne udruge u području dentala, pri tome ukazuju da je korištenje amalgama sporno isključivo s ekološkog aspekta i razloga vezanih uz njegovo konačno zbrinjavanje. Izuzetak su djeca do 15. godine, trudnice i dojilje, čija se zabrana uporabe amalgama primjenjuje od srpnja ove godine (uz propisane izuzetke). Sve navedeno moglo je potaknuti  donošenje spornog Nacrta Odluke, no Komora će prilikom izrade novih DTP 0 razine svakako isključiti kompozitne ispune te iste ostaviti unutar DTP 1 razine. Razlog navedenom vezan je uz činjenicu što kompoziti prihvatljive medicinske kvalitete ne mogu nikada biti temelj pregovaranja unutar obveznog zdravstvenog osiguranja. Prilikom izrade liste DTP 0 razine, Komora će voditi računa i o cijenama pojedinih usluga koje su temeljene na Nomenklaturi dentalnih usluga – dakle dokumentu Komore, ali uz rabat koji je odredila osiguravajuća kuća obveznog osiguranja.

Ovim putem vas pozivamo da redovito posjećujete našu web stranicu, na kojoj će biti najkasnije do kraja slijedećeg tjedna objavljen prijedlog liste novih popisa DTP 0 razine, s mogućnošću da dostavite vaše primjedbe i sugestije.

Zaključno, tijek pregovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kreće se u pozitivnom smjeru, budući da stavovi Komore imaju čvrsti oslonac i temelj u standardima, normativima i pravilima struke. Uz navedeno, Komora uvijek naglašava, a te činjenice je svjestan i osiguravatelj obveznog osiguranja, da su unutar dentalne zdravstvene zaštite najveća vrijednost upravo doktori dentalne medicine koji svojim znanjem, uz osiguravanje odgovarajućih uvjeta, mogu pružati adekvatnu i kvalitetnu dentalnu skrb.

               S poštovanjem,

 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK KOMORE

                                                                                                            mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.

Podijelite