Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

Odredbom članka 21. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, propisan je standardni broj osiguranih osoba za dentalnu zdravstvenu zaštitu (polivalentnu) – 1900 osiguranih osoba.

Istom odredbom propisan je minimalni i maksimalan broj osiguranih osoba – za dentalnu zdravstvenu zaštitu – minimalan broj 1425 te maksimalan broj 2375.

Stavkom 4. istoga članka propisano je da iznimno, doktori dentalne medicine koji prvi puta sklapaju ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, obvezni su radi sklapanja ugovora sa Zavodom imati za sebe opredijeljenih 25% od standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za djelatnost za koju sklapaju ugovor, dakle 475 pacijenata (25% od 1900).

Radi nastavka ugovornog odnosa sa Zavodom, ugovorni doktori obvezni su u roku od godinu dana od dana sklapanja ugovora sa Zavodom osigurati minimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u istoj Odluci (1425).

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

 

Podijelite