Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X
  1. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/0945/11, 74/14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    U Narodnim novinama broj 74/14 objavljene su izmjene i dopune Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 124/09 i 45/11) više...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  2. Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)
  3. Pravilnik  o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine
  4. Zahtjev za priznavanje kvalifikacija
  5. Cjenik usluga vezanih uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija 
  6. Upitnik kandidatima u postupcima priznavanja inozemih stručnih kvalifikacija
  7. Lista kandidata
  8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine