Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

 

IZMJENA STATUTA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 19. lipnja 2017. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjene Statuta Hrvatske komore dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 19. srpnja 2017. godine.

Izmjenu Statuta pročitajte ovdje 


IZMJENA PRAVILNIKA O IZBORU TIJELA KOMORE

Dana 19. lipnja 2017. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Pravilnika o izboru tijela Komore.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 19. srpnja 2017. godine.

Izmjenu Pravilnika pročitajte ovdje


IZMJENA PRAVILNIKA O POSTUPKU I UVJETIMA PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE DENTALNE MEDICINE

Dana 25. siječnja 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 26. veljače 2018. godine.

Izmjenu Pravilnika pročitajte na linku:

Pravilnik o izmjeni pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine


STRATEGIJA RAZVOJA DENTALNE MEDICINE 2017. – 2025.

Dana 16. travnja 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Strategije razvoja dentalne medicine 2017. – 2025.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 16. svibnja 2018. godine.

Predloženi tekst Strategije pročitajte na linku:

Strategija razvoja dentalne medicine 2017. – 2025. 


PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANA KOMORE

Dana 25. travnja 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm.hr@hkdm.hr do 25. svibnja 2018. godine.

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore pročitajte na linku:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore.


PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ODLIČJIMA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 28. lipnja 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o odličjima Hrvatske komore dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm.hr@hkdm.hr do 28. srpnja 2018. godine.

Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o odličjima Hrvatske komore dentalne medicine pročitajte na linku:

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o odličjima Hrvatske komore dentalne medicine


IZMJENA STATUTA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 9. studenog 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 9. prosinca 2018. godine.

Izmjenu Statuta pročitajte ovdje 


IZMJENA PRAVILNIKA O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) I DOZVOLE ZA RAD

Dana 18. prosinca 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 18. siječnja 2019. godine.

Izmjenu Pravilnika pročitajte ovdje

 


PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANA KOMORE

Dana 15. siječnja 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e maila hkdm@hkdm.hr do 15. veljače 2019. godine.

Pravilnik – pročitati ovdje


PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI DOKTORA DENTALNE MEDICINE, DENTALNIH TEHNIČARA I DENTALNIH ASISTENATA

Dana 19. veljače 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 19. ožujka 2019. godine.

Dopunu Pravilnika pročitajte ovdje


PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Dana 19. veljače 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o postupku nabave roba, radova i usluga.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 19. ožujka 2019. godine.

Prijedlog Pravilnika pročitajte ovdje


PRIJEDLOG PRAVILNIKA O NAČINU OGLAŠAVANJA ČLANA KOMORE

Dana 19. veljače 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o načinu oglašavanja člana Komore.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 19. ožujka 2019. godine.

Prijedlog Pravilnika pročitajte ovdje


PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I UVJETIMA PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE DENTALNE MEDICINE

Dana 21. veljače 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 21. ožujka 2019. godine.

Prijedlog Pravilnika pročitajte ovdje


IZMJENA STATUTA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 8. travnja 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr. do 8. svibnja 2019. godine.

Izmjenu Statuta pročitajte ovdje.


KODEKS DENTALNE ETIKE I DEONTOLOGIJE

Dana 10. travnja 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Kodeksa dentalne etike i deontologije.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr. do 10. svibnja 2019. godine.

Nacrt Kodeksa


PRIJEDLOG PRAVILNIKA O OBVEZI ČUVANJA POSLOVNE I PROFESIONALNE TAJNE TE POSTUPANJA S KLASIFICIRANOM DOKUMENTACIJOM

Dana 10. listopada 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o obvezi čuvanja poslovne i profesionalne tajne te postupanja s klasificiranom dokumentacijom.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 10. studenog 2019. godine.

Prijedlog Pravilnika pročitati ovdje