Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X
TERMINI ODRŽAVANJA PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI ZA 2019. GODINU
 
PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI U SVRHU UPISA U REGISTAR KOMORE I IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE), ODNOSNO DOZVOLE ZA RAD
 
   06.02.2019.    17. travnja 2019.   18. srpnja 2019.    17. listopada 2019.  
                 
                 
PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI U SVRHU OBNOVE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE), ODNOSNO DOZVOLE ZA RAD
  06.02.2019.   18.  travnja 2019.   17. srpnja 2019.    23. listopada 2019.  
                 
                 
PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI U SVRHU PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
  08.02.2019.    29 . ožujka 2019.   20. rujna 2019.    20. prosinca 2019.