Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

U "Narodnim novinama" objavljeno je:

1. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 43/10, 71/10, 88/10, 124/10, 1/11, 6/11, 16/11, 31/11, 50/11, 61/11, 93/11, 126/11, 153/11).

2. Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 43/10, 71/10, 78/10, 88/10, 1/11, 6/11, 50/11, 54/11, 61/11, 126/11, 153/11).

3. Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10)

3.1. Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 71/10)

3.2. Izmjena i dopuna općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 88/10)

 

4. Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10)

4.1. Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 71/10)

 

5. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 67/09)

5.1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 116/09)

5.2. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 4/10)

5.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 88/10)

 

6. Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10)

6.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 88/10)

 

7. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 17/09)

7.1. Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 23/09)

7.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 53/09)

7.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala(NN 116/09)

7.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala(NN 4/10)

7.5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala(NN 88/10)

7.6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvijetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 110/10)

7.7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvijetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 113/10)

7.8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvijetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 1/11)

7.9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvijetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 16/11)

7.10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvijetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 87/11)