Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

U "Narodnim novinama" objavljeno je:

1/ Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja (NN 2/09)

2/ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09)

     2.1/ Pojašnjenje

3/ Odluka o vrsti i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09)

4/ Odluka o načinu osiguranja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09)

5/ Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09)

6/ Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 2/09)

7/ Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (NN 2/09)

8/ Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09)

     8.1/ Pojašnjenje

9/ Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (NN 2/09)

10/ Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09)

11/ Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 2/09)

12/ Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 

13/ Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (NN 17/09)

      13.1/ Pojašnjenje

      13.2/ Naputak

14/ Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 17/09)

       14.1/ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvijetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 53/09)

       14.2/ Pojašnjenje

15/ Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 59/09)