Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

Na ovom mjestu možete vidjeti pregled svih zakonskih i podzakonskih akata u zdravstvu:

ZAKONI

           * pojašnjenje


PRAVILNICI

 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja   (49/14, 51/14, 11/15, 17/15 )
 • Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 38/1349/1393/13, 103/13, 146/13, 160/13, 34/14, 66/14, 62/15)
 • Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima ( NN 84/13)
 • Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)
 • Pravilnik o registru koncesija (NN 26/13)
 • Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/ 15, 8/16, 77/18
 • Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 146/12)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju  doktora stomatologije (NN 115/07)
 • Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14)
 • Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (NN 82/10)
 • Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku (NN 82/10)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (NN 145/13)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (135/15)
 • Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (124/13)
 • Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (NN 85/12)
 • Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima dentalne medicine (NN 124/1128/12)

             *    Pojašnjenje

             *    Pojašnjenje

 • Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (NN 4/2014)

             * Pojašnjenje 

 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (NN 4/2014)

             * Pojašnjenje

 • Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (NN 12/14)
 • Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (NN 144/14)
 • Pravilnik o izdab+vanju profesionalne kartice NN 
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (NN 147/14, 17/15, 41/15)
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 82/14, 17/15)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad  NN 32/15
 • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine NN 32/15
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima NN 32/15
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom NN 50/15
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca NN 113/15
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrde NN 123/15

ODLUKE

       *  157/14 pojašnjenje

 • Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 124/15

 • Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstevnog osiguranja NN (156/13, 24/14)
 • Odluku o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite NN (47/14)
 • Odluka o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice (NN 51/14, 76/14 i 17/15);

OSTALO

 • Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13)
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini (NN 52/12)
 • Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini  (NN 29/11)
 • Uredba o visini minimalne plaće (NN 51/13)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 88/13), (NN 143/13)
 • Integrirani popis akademskih naziva, njihovih kratica te stručnih naziva i njihovih kratica NN 50/15
 • Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica NN 50/15