Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

Komora je osnovana 26. lipnja 1995. godine u Zagrebu. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 4. ožujka 2010. godine, izvršen je upis promjene naziva Komore te ostalih izmjena i dopuna Statuta, koje su prihvaćene na 6. sjednici Skupštine Komore održanoj 11. prosinca 2009. godine.

HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA(HSK) mijenja naziv u
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE.

Skraćeni naziv Komore je: HKDM.

Naziv Komore na engleskom jeziku je: CROATIAN DENTAL CHAMBER.

ZAŠTITNI ZNAK Komore sastoji se od crvenog kvadrata, na kojem su jedan iznad drugog dva zrcalno simetrična, izmaknuta, bijela polukruga zarotirana za 45 stupnjeva na način da naglašavaju uzlaznu dijagonalu kvadrata. Desni rub kvadrata završava detaljem hrvatskog pletera u sivoj boji. S desne strane znaka nalazi se naziv Komore.

  • Predsjednik Komore: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent.
  • Zamjenik predsjednika Komore: prof.dr.sc. Pavel Kobler, dr.med.dent.
  • Predsjednica Strukovnog razreda dentalnih tehničara Vesna Krizmanić, viša dent. teh.
  • Predsjednica Strukovnog razreda dentalnih asistenata Denis Milošević, bacc.med.techn.
  • Rizničar: Karlo Sudarević, dr.med.dent.
  • Glavna tajnica: Jasminka Polić, mag.iur.
  • Izvršna direktorica: Katarina Lešić, dipl.oec.

Članstvo u Komori

Doktori dentalne medicine koji obavljaju djelatnost dentalne medicine, dentalni tehničari koji  obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske, i dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine, obvezno se učlanjuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Dobrovoljno članstvo

Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini, te koji su nezaposleni.

Kontakti

Kurelčeva 3/II
Zagreb


Jasminka Polić, mag.iur.
Glavna tajnica Komore

Katarina Lešić, dipl.oec.
Izvršna direktorica

Ured predsjednika

Mirela Potkonjak 01/4886-736

Ivana Starešinić, ing. 01/4886-735; 01/4886-731

Ured za registraciju i relicenciranje

Jasmina Verner, mag. iur. 

Nikolina Šalamon, mag. iur. 01/4886-728

Dejan Elveđi, mag.iur. 01/4886-734

Ured za financije

Katarina Lešić, dipl.oec. 01/4886-729

Katarina Pstrocki 01/4886-727

Ljljana Malčić 01/4886-726

Marija Zima

Ured za organizacijske poslove

Katja Palaić  01/4886-724

Jadranka Vencl 01/4886- 725

Zdravka Majurec, mag.polit. 01/4886-730

Darinka Margetić 01/4886-732

Ured za strukovne razrede

Ana Kordej, bacc. oec. 01/4886- 721

Službenik za informiranje

Jasmina Verner, mag. iur. 01/4886-735

MB 01135694
OIB24858915082

IBAN HR2023600001101407171

Ukoliko plaćate iz inozemstva
Potrebni su Vam sljedeći podaci
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10 
10000 Zagreb
SWIFT adresa: ZABAHR2X
IBAN: HR2023600001101407171Izvršni odbor Komore
Ivica Jakšić, dr.med.dent. - predsjednik
Nevenka Vranić, viša dent. teh. - zamjenica predsjednika
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
Karlo Sudarević, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.
Jasminka Polić, mag. iur.

Upravno vijeće Komore
Miroslav Sikora, dr. med. dent. - predsjednik Upravnog vijeća
Dražen Novak, dr. med. dent.- zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
dr.sc. Neven Vidović, dr. med. dent.
mr. sc. Ante Omrčen, dr. med. dent.
mr. sc. Darko Rački, dr. med dent.
prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, dr.med.dent.
Karlo Sudarević, dr. med. dent.
Vesna Krizmanić, viša dent. teh.


Strukovni razred dentalnih tehničara
Vesna Krizmanić, viša dent. teh. - predsjednica
Dubravko Sven Flegar, dent. teh. - zamjenik predsjednice
Mirko Pauletić, dent. teh.
Tatjana Matić, dent. teh.
Snježana Ivandić, dent. teh.
Stanislav Dragović, dent. teh.
Radoslav Stokić, dent. teh.
Ivan Dorić, dent. teh.

Upravni odbor strukovnog razreda detalnih asistenata

Denis Milošević, predsjednica
Renata Topolovec, dent.asist. zamjenica predsjednice
Nevena Čudina, dent.asist.
Ivana Božić, dent.asist.
Maša Kik,dent.asist.
Anita Domijan,dent.asist.
Mirela Jerković,dent.asist.
Nataša Hunjet,dent.asist.

Nadzorni odbor
Ljerka Seifert, dr. med. dent. - predsjednica
prof. dr. sc. Marko Kolaković, dipl. oec.
Dorotea Gjumlić, dr. med. dent.

Stručno vijeće
mr. sc. Davorin Šimunović, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Ivone Uhač, dr. med. dent.
dr. sc. Vlatka Lajnert, dr. med. dent.
Danijel Baketić, dr. med. dent.
Alenko Dunđer, dr. med. dent.
Iva Trkovnik, dr. med. dent.
Ivan Komora, dr. med. dent.
Stjepan Siber, dr. med. dent.
Željko Miljanić, dr. med. dent.
Gordan Ćelić, dr.med.dent.
Mirjana Kustec Pribilović, dr.med.dent.

Znanstveni savjet
prof. dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.


PODRUČNO SJEDIŠTE ZAGREB
mr. sc. Ante Omrčen, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
mr.sc. Andrijana Kovačić, dr. med. dent. - zamjenica predsjednika područnog sjedišta
Maja Rašperić, dr. med. dent. - rizničar
Davor Borić, dr. med. dent.
Dorotea Gjumlić, dr. med. dent.
Ivana Krupić, dr. med. dent.
Hrvoje Medija, dr. med. dent. 
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
dr.sc. Pavle Picek, dr. med. dent.
Karlo Sudarević, dr. med. dent.
Zlatka Mekovec Štrucelj, dr.med.dent.
mr.sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent.


PODRUČNO SJEDIŠTE SPLIT
dr.sc. Neven Vidović, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Luka Lubina, dr. med. dent. - zamjenik predsjednika
Deni Milevčić. dr. med. dent. - rizničarka
Ivica Jakšić, dr. med. dent.
mr.sc. Srećko Jeremaz, dr. med. dent.
Marta Krolo, dr. med. dent.
Mislav Radoš, dr. med. dent. 

PODRUČNO SJEDIŠTE OSIJEK

Miroslav Sikora, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Daniel Špehar, dr. med. dent.  - zamjenik predsjednika područnog sjedišta
Jasna Leko, dr. med. dent. - rizničarka
Eugen Čulo, dr. med. dent.
Branko Stilinović, dr. med. dent. 
Ivica Šantić, dr. med. dent.

PODRUČNO SJEDIŠTE RIJEKA
mr. sc. Darko Rački, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Draženka Kostelac Jakovac, dr. med. dent. - zamjenica predsjednika područnog sjedišta
prof.dr.sc. Vlatka Lajnert, dr.med.dent. - rizničarka
Iva Rumac Kilibarda, dr. med. dent.
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr. med. dent.

PODRUČNO SJEDIŠTE VARAŽDIN
Dražen Novak, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Biserka Križan, dr. med. dent. - zamjenica predsjednika područnog sjedišta
Katarina Anić Zirdum, dr. med. dent. - rizničarka
Mirjana Galović Kučko, dr. med. dent.
Zoran Sabolović, dr. med. dent.


POVJERENSTVO ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

1.       

prof. dr. sc. Dragutin Komar, DMD, predsjednik

Zagreb

PS Zagreb

2.       

prof. dr. sc. Renata Gržić, DMD

Rijeka

PS Rijeka

3.       

dr. sc. Antonija Tadin, DMD

Kaštel Kambelovac

PS Split

4.       

prof.dr. sc. Marinka Mravak Stipetić, DMD

Zagreb

PS Zagreb

5.       

Bruno Buinac, DT

Zagreb

PS Zagreb

6.       

Vesna Krizmanić. DT

Bedekovčina

PS Zagreb

 

POVJERENSTVO ZA PRIVATNU PRAKSU

1.

Željko Miljanić, DMD, predsjednik

Rijeka

PS Rijeka

2.

Biserka Borić, DMD

Varaždin

PS Varaždin

3.

Nina Tripičić, DMD

Split

PS Split

4.

Željka Baričević, DMD

Split

PS Split

5.

Ante Bešlić, DMD

Zagreb

PS Zagreb

6.

Oliver Božić, DMD

Zadar

PS Split

7.

Stjepanka Lešić, DMD

Županja

PS Osijek

8.

mr.sc. Vlasta Rotschild, DMD

Kastav

PS Rijeka

 

POVJERENSTVO ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU

1.       

Stjepko Mušura, DMD

Karlovac

PS Zagreb

2.       

Marin Bralić, DMD

Ludbreg

PS Varaždin

3.       

prof. dr. sc. Dolores Biočina Lukenda, DMD

Split

PS Split

4.       

prof. dr. sc. Zvonimir Kaić, DMD

Zagreb

PS Zagreb

5.       

Ana Rački Matić, DMD

Rijeka

Ps Rijeka

6.       

Ivona Dijan - Fabijan, DMD

Zadar

PS Split

7.       

Smiljana Čemeljić Šuljić, DMD

Novalja

PS Rijeka

8.       

Ivan Blažičko, DMD

Samobor

PS Zagreb

 

POVJERENSTVO ZA OBAVLJANJE VJEŠTAČENJA

1.

Branka Slavica Petrović, DMD, predsjednica

Zagreb

PS Zagreb

2.

Nikolina Holen Galeković, DMD

Velika Gorica

PS Zagreb

3.

Mirjana Galović Kučko, DMD

Varaždin

PS Varaždin

4.

Gordana Tonković Šarić, DMD

Zagreb

PS Zagreb

5.

Ivana Škrinjar, DMD

Zagreb

PS Zagreb

 

 

POVJERENSTVO ZA SURADNJU S OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

       

1.

Željko Rotim, DMD, predsjednik

Sesvete

PS Zagreb

2.

mr. sc. Jasna Leko, DMD

Slavonski Brod

PS Osijek

3.

Elvis Anđelko Begović, DMD

Mravince

PS Split

4.

Petra Rajčić, DMD

Zagreb

PS Zagreb

5.

mr. sc. Žarko Udiljak, DMD

Zagreb

PS Zagreb

6.

Ljilja Pantalon, DMD

Zadar

PS Split

7.

Mirko Pauletić, DT

Rijeka

PS Rijeka

8.

Ante Lucin, DMD

Zadar

PS Split

9.

Bernarda Meštrović, DMD

Zagreb

PS Zagreb

 

POVJERENSTVO ZA KONCESIJE

1.       

Dubravko Žarković, DMD

Zagreb

PS Zagreb

2.       

Vedran Sablić, DMD

Poreč

PS Rijeka

3.       

Danijela Glavosek Kovačić, DMD

Koprivnica

PS Varaždin

4.       

Mia Dekleva, DMD

Pula

PS Rijeka

5.       

Edina Hajdarević Car, DMD

Zagreb

PS Zagreb

6.       

Marija Vujanić Džepina, DMD

Zadar

PS Split

7.       

Ljiljana Peharda Ivić, DMD

Vidovec

PS Varaždin

8.       

Mislav Gverić, DMD

Šibenik

PS Split

9.       

Barbara Klobučar, DMD

Karlovac

Ps Zagreb

10.    

Iva Rumac Kilibarda, DMD

Pula

PS Rijeka

 

POVJERENSTVO ZA SPECIJALISTIČKU ZAŠTITU DENTALNE MEDICINE

1.

mr. sc. Valter Španjić, DMD, predsjednik

Krk

PS Rijeka

2.

doc. dr. sc. Ivan Kovačić, DMD

Split

PS Split

3.

dr. sc. Petra Nola Fuchs, DMD

Zagreb

PS Zagreb

4.

Damir Žarković, DMD

Zagreb

PS Zagreb

6.

dr. sc. Marko Matijević, DMD

Osijek

PS Osijek

7.

prof. dr. sc. Nikola Petričević, DMD

Zagreb

PS Zagreb

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU POMOĆI

1.

Marija Cotman, DMD, predsjednica

Pazin

PS Rijeka

2.

Ante Žarkov, DMD

Senj

PS Rijeka

3.

Branko Mrković, DMD

Split

PS Split

4.

Tatjana Matić, DT

Pula

PS Rijeka

5.

Pavle Mašina, DMD

Maslenica

PS Split

6.

dr. sc. Boris Klaić, DMD

Zagreb

PS Zagreb

 

POVJERENSTVO ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA

1.       

Marijo Lozančić, DMD, predsjednik

Knin

PS Split

2.       

Dražen Novak, DMD

Varaždin

PS Varaždin

3.       

Vlatka Golik, DMD

Popovača

PS Zagreb

4.       

Senka Car, DT

Zadar

PS Split

5.       

Luka Lubina, DMD

Knin

PS Split

6.       

Đuro Vidić, DMD

Vinkovci

PS Osijek

7.       

Radoslav Stokić, DT

Savska Ves

PS Varaždin

8.       

doc. dr. sc. Dino Buković, DMD

Zagreb

PS Zagreb

 

POVJERENSTVO ZA OSNIVANJE I PRESELJENJE DENTALNIH ORDINACIJA, DENTALNIH LABORATORIJA, ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA

1.       

mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić, DMD - predsjednica

Dubrovnik

PS Split

2.       

Ivan Bućan, DMD

Mravince

PS Split

3.       

Dubravko Sven Flegar, DT

Zagreb

PS Zagreb

4.       

dr. sc. Zrinka Ivanišević, DMD

Osijek

PS Osijek

 

Časni sud prvog stupnja:

Mladen Ježek, dipl. iur. – predsjednik
prof.dr.sc. Dragutin Komar, dr. med. dent.,
prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent.,
mr.sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent.,
Vesna Krizmanić, viša dent. teh.

Časni sud drugog stupnja:

Jadranka Travaš, mag.iur.- predsjednica
Đuro Vidić, dr. med. dent.,
prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr. med. dent.,
Ljilja Pantalon, dr. med. dent.,
Mirko Pauletić, dent. teh.