Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

Komora je osnovana 26. lipnja 1995. godine u Zagrebu. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 4. ožujka 2010. godine, izvršen je upis promjene naziva Komore te ostalih izmjena i dopuna Statuta, koje su prihvaćene na 6. sjednici Skupštine Komore održanoj 11. prosinca 2009. godine.

HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA(HSK) mijenja naziv u
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE.

Skraćeni naziv Komore je: HKDM.

Naziv Komore na engleskom jeziku je: CROATIAN DENTAL CHAMBER.

ZAŠTITNI ZNAK Komore sastoji se od crvenog kvadrata, na kojem su jedan iznad drugog dva zrcalno simetrična, izmaknuta, bijela polukruga zarotirana za 45 stupnjeva na način da naglašavaju uzlaznu dijagonalu kvadrata. Desni rub kvadrata završava detaljem hrvatskog pletera u sivoj boji. S desne strane znaka nalazi se naziv Komore.

  • Predsjednik Komore: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent.
  • Zamjenik predsjednika Komore: prof.dr.sc. Pavel Kobler, dr.med.dent.
  • Predsjednica Strukovnog razreda dentalnih tehničara Vesna Krizmanić, viša dent. teh.
  • Predsjednica Strukovnog razreda dentalnih asistenata Denis Milošević, bacc.med.techn.
  • Rizničarka: Ivana Krupić, dr.med.dent.
  • Glavna tajnica: Jasminka Polić, mag.iur.
  • Izvršna direktorica: Katarina Lešić, dipl.oec.

Članstvo u Komori

Doktori dentalne medicine koji obavljaju djelatnost dentalne medicine, dentalni tehničari koji  obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske, i dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine, obvezno se učlanjuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Dobrovoljno članstvo

Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini, te koji su nezaposleni.

Kontakti

Kurelčeva 3/II
Zagreb


Jasminka Polić, mag.iur.
Glavna tajnica Komore

Katarina Lešić, dipl.oec.
Izvršna direktorica

Ured predsjednika

Mirela Potkonjak 01/4886-736

Ivana Starešinić, ing. 01/4886-731

Ured za registraciju i relicenciranje

Jasmina Verner, mag. iur. 01/4886-722

Nikolina Šalamon, mag. iur. 01/4886-728

Dejan Elveđi, mag.iur. 01/4886-734

Ured za financije

Katarina Lešić, dipl.oec. 01/4886-729

Darinka Margetić 01/4886-732

Katarina Pstrocki 01/4886-727

Ljljana Malčić 01/4886-726

Ured za organizacijske poslove

Katja Palaić  01/4886-724

Jadranka Vencl 01/4886- 725

Zdravka Majurec, mag.polit. 01/4886-730

Ured za strukovne razrede

Ana Kordej, bacc. oec. 01/4886- 721

Službenik za informiranje
Jasmina Verner, mag. iur. 01/4886-722

MB 01135694
OIB24858915082

IBAN HR2023600001101407171

Ukoliko plaćate iz inozemstva
Potrebni su Vam sljedeći podaci
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10 
10000 Zagreb
SWIFT adresa: ZABAHR2X
IBAN: HR2023600001101407171Izvršni odbor Komore
Ivica Jakšić, dr.med.dent.- predsjednik Izvršnog odbora
Nevenka Vranić, viša dent. teh. - zamjenica predsjednika Izvršnog odbora
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
Ivana Krupić, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.
Jasminka Polić, mag. iur.

Upravno vijeće Komore
dr.sc. Neven Vidović, dr. med. dent. - predsjednik Upravnog vijeća
Miroslav Sikora, dr. med. dent. - zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
mr. sc. Ante Omrčen, dr. med. dent.
mr. sc. Darko Rački, dr. med dent.
Dražen Novak, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, dr.med.dent.
Ivana Krupić, dr. med. dent.
Vesna Krizmanić, viša dent. teh.


Strukovni razred dentalnih tehničara
Vesna Krizmanić, viša dent. teh. - predsjednica
Bruno Buinac, viši dent. teh.
Dubravko Sven Flegar, dent. teh.
Mirko Pauletić, dent. teh.
Tatjana Matić, dent. teh.
Senka Car, dent. teh.
Stanislav Dragović, dent. teh.
Radoslav Stokić, dent. teh.
Ivan Dorić, dent. teh.

Upravni odbor strukovnog razreda detalnih asistenata

Denis Milošević, predsjednica
Violeta Jozić, zamjenica predsjednice
Renata Topolovec, dent.asist.
Nevena Čudina, dent.asist.
Ivana Božić, dent.asist.
Nevenka Magaš,dent.asist.
Anita Domijan,dent.asist.
Mirela Jerković,dent.asist.
Nataša Hunjet,dent.asist.

Nadzorni odbor
Ljerka Seifert, dr. med. dent. - predsjednica
prof. dr. sc. Marko Kolaković, dipl. oec.
Dorotea Gjumlić, dr. med. dent.

Stručno vijeće
mr. sc. Davorin Šimunović, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Ivone Uhač, dr. med. dent.
dr. sc. Vlatka Lajnert, dr. med. dent.
Danijel Baketić, dr. med. dent.
Alenko Dunđer, dr. med. dent.
Iva Trkovnik, dr. med. dent.
Ivan Komora, dr. med. dent.
Stjepan Siber, dr. med. dent.
Željko Miljanić, dr. med. dent.
Gordan Ćelić, dr.med.dent.
Mirjana Kustec Pribilović, dr.med.dent.

Znanstveni savjet
prof. dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.


PODRUČNO SJEDIŠTE ZAGREB
mr. sc. Ante Omrčen, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Hrvoje Medija, dr. med. dent. - zamjenik predsjednika područnog sjedišta
Stjepko Mušura, dr. med. dent. - rizničar
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
Ivana Krupić, dr. med. dent.
Dorotea Gjumlić, dr. med. dent.
Dubravko Žarković, dr. med. dent.
Karlo Sudarević, dr. med. dent.
dr.sc. Pavle Picek, dr. med. dent.
mr.sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent.
Davor Borić, dr. med. dent.
Maja Rašperić, dr. med. dent.

PODRUČNO SJEDIŠTE SPLIT
dr.sc. Neven Vidović, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Mislav Radoš, dr. med. dent. - zamjenik predsjednika
Deni Milevčić. dr. med. dent. - rizničarka
Ivica Jakšić, dr. med. dent.
mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić, dr. med. dent.
mr.sc. Srečko Jeremaz, dr. med. dent.
Marijo Lozančić, dr. med. dent.

PODRUČNO SJEDIŠTE OSIJEK
Miroslav Sikora, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Eugen Čulo, dr. med. dent. - zamjenik predsjednika područnog sjedišta
Tanja Balekić, dr. med. dent. - rizničarka
Mirna Šikić, dr. med. dent.
Daniel Špehar, dr. med. dent.
Ivica Šantić, dr. med. dent.

PODRUČNO SJEDIŠTE RIJEKA
mr. sc. Darko Rački, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Draženka Kostelac Jakovac, dr. med. dent. - zamjenica predsjednika područnog sjedišta
Marija Cotman, dr. med. dent. - rizničarka
Ivo Braut, dr. med. dent.
mr.sc.Valter Španjić, dr. med. dent.

PODRUČNO SJEDIŠTE VARAŽDIN
Dražen Novak, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Biserka Križan, dr. med. dent. - zamjenica predsjednika područnog sjedišta
Katarina Anić Zirdum, dr. med. dent. - rizničarka
Krešimir Jindra, dr. med. dent.
mr. sc. Biserka Borić, dr. med. dent.


POVJERENSTVO ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
Prof. dr. sc. Jasmina Stipetić Ovčariček, dr. med. dent. - predsjednica
Prof. dr. sc. Renata Gržić, dr. med. dent.
Jagoda Ladić, dr. med. dent.
Vesna Krizmanić, viša dent. teh.
Nada Fiket, viša dent. teh.
Prof. dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.
Nataša Radica, dr. med. dent.
Violeta Jozić, dent.asist.

POVJERENSTVO ZA PRIVATNU PRAKSU
Željko Miljanić, dr. med. dent. - predsjednik
Deni Milevčić, dr. med. dent.
mr. sc. Biserka Borić, dr. med. dent.
Igor Galić, dent. teh.
Alenko Dunđer, dr. med. dent.
Goran Vukotić, dr. med. dent.
Josip Siber, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Mladen Šlaj, dr.med.dent.
Ana Novina Škreblin, dent.asist.

Mladenka Meštrović, dr.med.dent.                                                                                                                                                                                                                                                                                     


POVJERENSTVO ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU
Smiljana Ćemeljić Šuljić, dr.med.dent.- predsjednica
prof. dr. sc. Zvonimir Kaić, dr. med. dent.
Dragica Bralić, dr. med. dent.
Žarko Bonačić, dr. med. dent.
Ivan Dorić, dent. teh.
Ante Ostrogonac, dr. med. dent.
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr.med.dent.
prof.dr.sc. Daniela Kovačević Pavičić, dr.med.dent.
Mirela Jerković, dent.asist.

POVJERENSTVO ZA OBAVLJENJE VJEŠTAČENJA
Branka Slavica Petrović, dr. med. dent. - predsjednica
Krešimir Johman, dr. med. dent.
Sandra Anić Milošević, dr. med. dent.
doc. dr. sc. Robert Antonić, dr. med. dent.
Mislav Radoš, dr. med. dent.
Mirko Pauletić, dent. teh.
Biserka Borić, dr. med. dent.
Miroslav Sikora, dr. med. dent.
Violeta Jozić, dent.asist.

POVJERENSTVO ZA SURADNJU S OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA
Željko Rotim, dr. med. dent. - predsjednik
Ljilja Pantalon, dr. med. dent.
mr.sc.Jasna Leko, dr. med. dent.
Darko Mužinić, dr. med. dent.
Ružica Radović, dr. med. dent.
Lovorka Pedišić Oleksa, dr. med. dent.
Mirko Pauletić, dent. teh.
Damir Radić, dr. med. dent.
Žarko Udiljak, dr.med.dent.
Mr.sc. Nataša Radica, dr.med.dent.
Renata Topolovec, dent.asist.
Branko Stilinović, dr.med.dent.
Petra Rajčić,dr.med.dent.                                                                                                                                                                                                                     Željko Gašparac,dr.med.dent.

POVJERENSTVO ZA KONCESIJE
Mirjana Galović Kučko, dr. med. dent. - predsjednica
Žarko Zelić, dr. med. dent.
Žaljko Dunato, dr. med. dent.
Marica Vujanić Džapina, dr. med. dent.
Petra Lovčić, dr. med. dent.
Ivana Prekrat Galac, dr. med. dent.
Nevena Čudina.dent.asist.

Marin Bralić, dr.med.dent.

POVJERENSTVO ZA SPECIJALISTIČKU ZAŠTITU DENTALNE MEDICINE
dr. sc. Boris Klaić, dr. med. dent. - predsjednik
prof. dr. sc. Davor Katanec, dr. med. dent.
Dragutin Makovec, dr. med. dent.
Ivan Kovačić, dr. med. dent.
doc.dr.sc. Marko Matijević, dr. med. dent.
doc. dr. sc. Zoran Kovač, dr. med. dent.
Denis Milošević, bacc.med.tech.


POVJERENSTVO ZA DODJELU POMOĆI
Ante Žarkov, dr. med. dent. - predsjednik
Adriana Lovrić, dr. med. dent.
Andrea Lukman, dr. med. dent.
Tatjana Matić, dent. teh.
Ivan Prepelec, dr. med. dent.                                                                                                                                                                                                       Renata Topolovec, dent.asist.
Branko Mrković, dr.med.dent.


POVJERENSTVO ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA
Đuro Vidić, dr. med. dent. - predsjednik
dr. sc. Dino Buković, dr. med. dent.
Marija Mihelčić, dr. med. dent.
Dražen Novak, dr. med. dent.
Marin Popović, dr. med. dent.
Radoslav Stokić, dent. teh.
Vjekoslav Samardžić, dr. med. dent.
Jasminka Polić, mag. iur.
Marija Cotman, dr.med.dent.
Nataša Hunjet,dent.asist.
Renata Topolovec,dentalna asistentica
 

POVJERENSTVO ZA OSNIVANJE I PRESELJENJE DENTALNIH ORDINACIJA, DENTALNIH LABORATORIJA, ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA
mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić, dr. med. dent. - predsjednica
Marijan Baranović, dr. med. dent.
Biserka Križan, dr. med. dent.
Dubravko Sven Flegar, dent. teh.
Tihana Čilić, dr. med. dent.
Ivana Božić, dent.asist.

Časni sud prvog stupnja:

Mladen Ježek, dipl. iur. – predsjednik
Prof. dr. sc. Vlado Carek, dr. med. dent.,
Mirjana Kučko Galović, dr. med. dent.,
Branko Mrković, dr. med. dent.,
Berislav Banić, dent. teh.

Časni sud drugog stupnja:

Jadranka Travaš, mag.iur.- predsjednica
Prof. dr. sc. Ivone Uhač, dr. med. dent.,
Prim. mr. sc. Vilma Radica, dr. med. dent.,
Stjepo Raguž, dr. med. dent.,
Darko Lauš, dent. teh.