Štovani članovi i budući članovi Hrvatske komore dentalne medicine,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za osnivanje privatne prakse, grupne privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkih društva, te za preseljenje na novu lokaciju ili osnivanje podružnica.

Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Hrvatsku  komoru dentalne medicine.

 

OSNIVANJE

Privatna praksa - dentalni laboratorij

Grupna privatna praksa - dentalni laboratorij

Zdravstvena ustanova

Trgovačko društvo

 

PRESELJENJE

Privatna praksa - dentalni laboratorij

Grupna privatna praksa - dentalni laboratorij

Zdravstvena ustanova

Trgovačko društvo

 

PROŠIRENJE DJELATNOSTI 

Zdravstvena ustanova

Trgovačko društvo

 

OSNIVANJE PODRUŽNICE

Zdravstvena ustanova

Trgovačko društvo