Slide
Česta pitanja

Česta pitanja

O TEČAJEVIMA

Sadržaj Edukacijske platforme zatvoren je za javnost. Pravo pristupa sadržaju Edukacijske platforme Hrvatske komore dentalne medicine imaju svi registrirani članovi Komore. Najčešći problem pristupa vezan je za krivo unošenje korisničkih podataka (imena i prezimena/ evidencijskog broja).

Ime i prezime člana mora biti istovjetno onome iz Registra komore. Npr. ako ste u međuvremenu promijenili Vaše prezime, pristup Platformi će biti onemogućen unosom novoga prezimena.
Evidencijski broj mora biti unijet u za to predviđeno polje upravo onako kako je to navedeno na članskoj iskaznici. Npr. ako ste asistent i Vaš je evidencijski broj 3-8252, a unesete 38252 sistem će odbaciti ovaj podatak kao neispravan i onemogućiti Vam pristup sadržaju.
Imate li bilo kakvo pitanje vezano za online tečajeve pošaljite nam poruku na e-mail adresu: tecajevi@hkdm.hr ili nas nazovite na telefonske brojeve:
+385 1 4886 728 - Anita Kočiš Mihaljević
+385 1 4886 722 - Tatjana Đulić
O OGLASIMA
Oglas možete predati preko Forme za oglašavanje kojoj možete pristupiti klikom na crveni gumb 'PREDAJA OGLASA' na podstranici 'OGLASI'. Pravo na objavu oglasa imaju isključivo članovi Komore. Oglasi mogu biti tekstualni ili slikovni.
Oglasi s nepotpunim podacima smatrati će se nevažećim, a o njegovom neobjavljivanju predavatelj neće biti posebno obavješten.
ČLANARINA I DRUGI PODACI

Vaše dugovanje po članarini možete provjeriti slanjem upita e-mailom na: financije@hkdm.hr ili pozivom na telefonske brojeve +385 1 4886 727, +385 1 4886 732, +385 1 4886 726.

O TEČAJEVIMA I KONGRESIMA

Uplata za tečaj smatra se prijavom. Detaljne upute/ podaci za uplatu nalaze se na letku za svaki pojedinačni tečaj. Letak šaljemo poštom na adrese članova te ga objavljujemo na web stranici Komore.

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store