Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom.

 

Člankom 2. navedenog Pravilnika predloženo je da svi pružatelji zdravstvenih usluga (ordinacije, ustanove i trgovačka društva) imaju obvezu:

 

- od svog korisnika zdravstvene usluge preuzeti bez naknade medicinski otpad koji će nastati tijekom liječenja ili nastavka liječenja kod kuće u slučaju kada bolesnici lijekove primjenjuju samostalno umjesto zdravstvenih djelatnika, a to čine isključivo prema uputi liječnika te dati pisanu uputu o postupanju s otpadom i

- osigurati obradu opasnog tog medicinskog otpada.

 

Prema sada važećim odredbama navedenog Pravilnika, mali izvori medicinskog otpada nisu obvezni imati skladište otpada na mjestu nastanka, već su dužni opadni medicinski otpad odvojeno sakupljati u odgovarajuće spremnike, a zarazni medicinski otpad i na propisanoj temperaturi te ga u roku ne duljem od osam dana obraditi ili predati ovlaštenoj osobi za obradu ili ga isporučiti na obradu izvan Republike Hrvatske. Pod malim izvorima podrazumijevaju se proizvođači medicinskog otpada koji godišnje proizvedu količinu manju od 200 kg opasnog medicinskog otpada na jednoj lokaciji.

 

Hrvatska komora dentalne medicine aktivno će sudjelovati u navedenom savjetovanju i zatražiti izuzeće dentalne medicine od navedenog prijedloga iznesenog u Pravilniku.

Ukoliko imate dodatnih primjedbi, sugestija i prijedloga molimo vas da iste dostavite najkasnije do 22. ožujka, na mail hkdm@hkdm.hr.