Poštovani članovi Komore,

 

Dana 15.05.2019. na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljen je NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA POTREBE POPUNJAVANJA MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE.

 

Ponude na natječaj zaprimaju se od 15.05.2019. do 24.05.2019.

 

Ponude na natječaj NE PODNOSE privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove koje već imaju ugovorene timove sa Zavodom.

 

Natječaj možete pronaći na linku:

 

https://www.hzzo.hr/natjecaji/

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE