Nova uputa ovdje dostupna, sažima preporuke analgezije pronađene u British National Formulary (Popisu preporučenih lijekova u Ujedinjenom Kraljevstvu) i sažetku kliničkog znanja Nacionalnog instituta za zdravlje i njegu izvrsnosti o analgeziji, za blagu do umjerenu zubnu bol za odrasle i djecu.

U savjetu se navodi da ublažavanje boli treba koristiti samo "zajedno s lokalnim operativnim mjerama".

To je u skladu s FGDP (Fakultet za školovanje doktora opće dentalne medicine)-ovim smjernicama za propisivanje antimikrobnih lijekova, koje naglašavaju važnost definitivnog upravljanja uzrokom zubne boli i/ili infekcije...opširnije

https://www.dentistry.co.uk/2019/10/23/nhs-england-issues-new-advice-sheet-on-analgesia-for-dental-pain/  

Hrvatski!

https://www.fgdp.org.uk/sites/fgdp.org.uk/files/editors/NHS%20Antibiotics%20Dont%20Cure%20Toothache%20dental%20pain%20relief%20poste.pdf  

Rubrika "Novosti"

Uredništvo hkdm.hr

Izabrao priredio Zvonimir Kaić,

Izvor: mrežna stranica Dentistry.co.uk, 23. listopada 2019. godine