Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je Odluku o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 94/2019 od 2. listopada 2019. godine), kojom je radi povećanja vrijednosti boda od 52,00 kn na 53,20 kn ,došlo do izmjene cijena dijagnostičko terapijskih postupaka u specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U prilogu objavljujemo tablicu DTP s unesenim novim cijenama na temelju povećanja vrijednosti boda.

 

Ortodoncija 2019

Protetika 2019