Standardi dentalne medicine su sveobuhvatna zbirka standarda i smjernica za dentalnu medicinu primarne skrbi.

Nadalje, standardi postavljaju posebne osnovne i željene standarde koji pokrivaju:

·       Konzulataciju i dijagnozu

·       Pedijatrijsku dentalnu medicinu

·       Ortodonciju

·       Upravljanje akutnom boli

·       Parodontologiju

·       Endodonciju

·       Djelomične proteze

·       Totalne proteze

·       Manje oralne operacije

·       Dentalnu implantacijsku medicinu

·       Obradu zubne traume

·       Uputnice, slanje i primanje

·       Oralnu medicinu

·       Izravne restauracije krunskih i korijenskih površina

·       Indirektne restauracije krune zuba

"Osnovna funkcija Fakulteta je podići standarde skrbi pružene pacijentima", izjavio je Ian Mills, dekan FGDP-a (UK).

"Pružanje dentalnih smjernica i standarda doktora dentalne medicine doktorima dentalne medicine, stoga je to središnja točka."

Standardi u dentalnoj medicini su "prijeka potreba"

Profesor David Moles vodio je tim stručnjaka koji su trebali pomoći u sastavljanju Standarda u dentalnoj medicini.

Tim je stvoren da odražava klinički, organizacijski i dentolegalni kontekst u kojem se izvršava dentalna medicina.

 

Publikacija također sažima gotovo 70 publikacija o standardima i smjernicama Fakulteta i 30 drugih organizacija....opširnije

https://www.dentistry.co.uk/2019/10/30/standards-in-dentistry-freely-available-online/

Hrvatski

Rubrika "Novosti"

Uredništvo hkdm.hr

Izabrao, priredio Zvonimir Kaić,

Izvor: Seb Evans, mrežna stranica dentistry.co.uk, 30. listopada 2019. godine