P R I O P Ć E N J E
Za članove Hrvatske komore dentalne medicine

Poštovani članovi Komore,

Sukladno uputama Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Referentnog centra za epidemiologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, skrećemo Vam pozornost na upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ za postupanje zdravstvenih djelatnika u slučaju postavljanja sumnje na COVID–19, bolest uzrokovanu novim koronavirusom (SARS- CoV-2).

Ordinacije dentalne medicine trebaju pratiti upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje u cijelosti objavljujemo u prilogu te primjenjivati klasične metode za zaštitu od infekcija, pojačano se posvetiti uzimanju anamneze, u anamnezi obavezno uzeti epidemiološke elemente s fokusom na upite vezane uz putovanja u krizna područja, obiteljsku anamnezu, moguće kontakte s populacijom iz kriznih područja itd.

Svim ordinacijama dentalne medicine preporuča se što je više moguće smanjiti broj pacijenata u čekaonicama.

Ordinacije koje pretežno ili u manjoj mjeri liječe strane državljane, trebaju se pridržavati svih naputaka kao i za hrvatske pacijente, uz obavezno uvođenje posebnog anamnestičkog lista za svakog pacijenta s fokusom na pitanja koja fokusiraju na potencijalnog kloconošu, također radikalno smanjiti čekanje u čekaonicama te obavezno uvesti mjerenje tjelesne temperature s beskontaktnim toplomjerom.

 Dentalni laboratoriji moraju provoditi dodatne mjere dezinfekcije za materijal poslan iz ordinacija dentalne medicine.

Ordinacijama dentalne medicine i dentalnim laboratorijima skrećemo pažnju na obavezu nošenja zaštitne odjeće, korištenja jednokratnih rukavica, zaštitnih naočala, provođenje redovnih dezinfekcija osoblja, prostorija i opreme klasičnim metodama, a po mogućnosti uvesti dezinfekciju prostora nakon svakog pacijenta.

U zdravstvenim je ustanovama potrebno pojačati internu edukaciju djelatnika kako bi uspješnije prepoznali moguću ugrozu te time zaštitili pacijente i djelatnike.

Za pacijente koji dolaze iz kriznih područja, kao i za rizične skupine podložne komplikacijama od infekcija (stariji, bolesni i imunodeficijentni), odgoditi njihovo naručivanje, osim u slučaju nužne potrebe.

Hrvatska komora dentalne medicine je stava da zdravstveni sustav dentalne medicine mora i dalje funkcionirati, pacijenti moraju imati mogućnost liječenja bez obzira da li se radi o hrvatskom ili stranom državljaninu, uz primjenu mogućih mjera opreza i pridržavanja uputa nadležnih institucija Republike Hrvatske.

Zagreb, 24. veljače 2020.

 

NAPOMENA: Ovo će se priopćenje s uputama u prilogu redovito zanavljati u skladu s razvojem epidemiološke situacije

NADOPUNA I. – 27. veljače 2020.

Hrvatska komora dentalne medicine preporučuje upotrebu certificiranih FFP2 maski.

Hrvatska komora dentalne medicine ukazuje i na mogućnost pozivanja na „priziv (slobodu) savjesti“. Ukoliko doktor dentalne medicine prilikom uzimanja anamneze procijeni da je ugroženo njegovo zdravlje, ima pravo odbiti pružanje dentalne skrbi ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili  ne ugrozi život pacijenta. 

NADOPUNA II. - 2. ožujak 2020.

Hrvatska komora dentalne medicine preporuča obustavu organiziranih i pojedinačnih dolazaka pacijenata iz zahvaćenih područja.

Prema ECDC-u zahvaćena područja sa uspostavljenom ili lokaliziranom transmisijom novog koronavirusa (SARS-CoV-2) su*:

  1. Kina
  2. Južna Koreja
  3. pokrajine Italije: Lombardija, Veneto, Pijemont, Emilia-Romagna
  4. Iran
  5. Hong Kong
  6. Japan
  7. Singapur

*Izvor- službene Internet stranice Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Sukladno preporuci Komore pacijenti iz ostalih zemalja i ostalog dijela Italije moraju proći strogi anamnestički postupak s fokusom na pitanja sukladna epidemiološkoj situaciji (postojeći simptomi, simptomi u obitelji, povijest putovanja unazad jednog mjeseca, prisutnost u područjima označenim kao kriznim vezano uz koronavirus), kao i pojačano pridržavanje prethodno danih naputaka Komore i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Napominjemo da preporuka za odgodom terapijskih postupaka (osim akutnih) vrijedi, kako za državljane s gornje liste, tako i za hrvatske državljane kojima se u anamnestičkom postupku utvrdi boravak u navedenim državama ili regijama. Isto se odnosi i na mogući kontakt hrvatskih državljana s osobama iz navedenih država i regija koji bi mogao osigurati lanac prijenosa koronavirusa.

 

NADOPUNA III. – 11. ožujak 2020.

Hrvatska komora dentalne medicine preporuča obustavu pružanja dentalnih usluga pacijentima s boravištem izvan Republike Hrvatske (stranim državljanima) te preporuča obustavu organiziranih i individualnih dolazaka pacijenata iz inozemstva.

U čekaonicama dentalnih ordinacija potrebno je istaknuti Upute „BOLEST UZROKOVANA NOVIM KORONAVIRUSOM“ (link).

Komora preporučuje korištenje predanamneze putem telefona za sve pacijente koji najavljuju svoj dolazak u ordinaciju. Doktor dentalne medicine ili dentalni asistent koji uzima predanamnezu obvezan je ishoditi od pacijenta sve potrebne podatke (obavezno uzimanje epidemioloških elemenata s fokusom na upite vezane uz putovanja u krizna područja, obiteljsku anamnezu, moguće kontakte s populacijom iz kriznih područja itd). Sve dobivene podatke potrebno je pismeno evidentirati u zdravstvenom kartonu pacijenta, uz naznaku datuma i sata unosa podataka. U slučaju da je odgovor na bilo koje pitanje pacijenta pozitivan, preporučamo odgoditi dolazak pacijenta u ordinaciju, izuzev u slučaju ugrožavanja zdravlja ili života pacijenta.

Kod specifičnih situacija akutnih stanja s visokom razinom boli kod pacijenta, a da pacijent uz to pokazuje pozitivne epidemiološke znakove, pacijent se uz simptomatsku terapiju otklanjanja boli upućuje svom nadležnom liječniku obiteljske medicine, odnosno nadležnom liječniku epidemiologu čiji broj se mogu dobiti preko županijskih centara 112.

Hrvatska komora dentalne medicine preporuča obavezno otklanjanje čekanja u čekaonicama, uz nužnost planiranja naručivanja na način da u čekaonici bude samo jedan pacijent.

NADOPUNA IV. – 19. ožujak 2020.

14.00 sati

 

Priopćenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) vezano uz primjenu nesteroidnih protuupalnih lijekova za COVID-19.

 

Priopćenje je dostupno ovdje: http://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Novosti/2020/Europska-agencija-za-lijekove-objavila-savjete-o-primjeni-nesteroidnih-protuupalnih-lijekova-za-COVID-19/2307

 

Dodatno za informaciju, u privitku je i tekst poruke koja se trenutačno putem Whatsappa distribuira među liječnicima zajedno s upućivanjem na priopćenje HALMED-a, čime se ove informacije netočno dovode u vezu s HALMED-om kao izvorom (link na pismo u prilogu)

 

16.00 sati

 

1. PREPORUKE - za sve članove Komore 19.03.2020.

 

2. Preventivne mjere u ordinaciji dentalne medicine

 

3. Preporuke za stomatološku praksu

 

4. Bolest uzrokovana Coronavirusom - 2019 

 

5. Prioritetna obavijest kriznog stožera Ministarstva zdravstva

 

6. Mjere opreza tijekom pandemije Korona virusom Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

 

NADOPUNA V. – 20. ožujak 2020.

 

DOPIS - Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

15.45 sati

 

Korona virus (COVID-19) - mjere za sprječavanje širenja bolesti - upute za postupanje u pružanju zdravstvene zaštite u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti - Krizni stožer (Ministarstvo zudravstva)

 

NADOPUNA VI. – 20. ožujak 2020.

 

P R I O P Ć E N J E - privatna praksa

 

NADOPUNA 23. ožujak 2020.

 

PRISTUP PODACIMA O STATUSU PACIJENATA I PACIJENATA U SAMOIZOLACIJI

 

Poštovani dana 23. ožujka 2020. zaprimili smo sljedeću Obavijest HZZO-a vezanu uz pristup podacima o pacijentima.

 

Poveznice:

           Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Obrazac za oboljele sa sumnjom na 2019-nCoV

           Postupanje zdravstvenih djelatnika u slučaju postavljanja sumnje na COVID-19, bolest uzrokovanu novim koronavirusom (SARS—CoV-2) 

           Postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID-19

           Preporuka postupanja u domovima zdravlja/ pružateljima zdravstvene zaštite na primarnoj razini

           Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za hrvatske i strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Hrvatsku

           Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2

           Sigurnosna mjera izolacije - letak 

           The health security measure of self-isolation - leaflet

           Obaveza žurnog prijavljivanja oboljelih od COVID-19

           Dopis Komore Ministarstvu zdravstva vezano uz pružanje usluga hitne dentalna medicine

           Porezne informacije vezane uz izvanredno stanje izazvano širenjem koronavirusa COVID-19