Zapisnik sa sastanka održanog 25.02.2020

Fakultet dentalne medicine, Krešimirova 40

Rijeka

 

Nazočni:

Mr.sc. Darko Rački dr.med.dent, specijalist oralne kirurgije, predsjednik Područnog sjedišta Rijeka 

HKDM Željko Miljanić, dr.med.dent., predsjednik Povjerenstva za privatnu praksu HKDM

Prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr.med.dent

Dana 25.veljače 2020. održan je sastanak na kojem se raspravljalo o situaciji glede pojave bolesti izazvane koronavirusom.

Od Hrvatske komore dentalne medicine zaprimili smo priopćenje u kojem su detaljno navedene upute kojih se dentalne struka treba pridržavati. Predstavnici struke nazočni na današnjem sastanku zajedničkog su mišljenja da je potrebno redovito pratiti priopćenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i Hrvatske komore dentalne medicine. Sustav dentalne medicine mora funkcionirati na svim razinama uključujući doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente.

Svi pacijenti moraju imati mogućnost liječenja, a djelatnici moraju provoditi sve mjere zaštite i prevencije.