Poštovani članovi Komore,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio je na svojim Internet stranicama novu tablicu DTP postupaka u specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Ista se odnosi na dentalne tehničare i doktore dentalne medicine, a možete ju pronaći na linku:

https://www.hzzo.hr/hzzo-za-partnere/sifrarnici-hzzo-a/

DTP postupke za dentalnu tehniku izdvojeno možete pronaći u tablici.

Tablica DTP 01.03.2020.

Nove cijene u primjeni su od 01.03.2020.

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE