Međunarodni dan svjesnosti o humanom papiloma virusu obilježava se od 4. ožujka 2018. godine...opširnije

Sveučilište Sjever, Varaždin, Studij sestrinstva, ugovorni je partner sa Međunarodnom udrugom za podizanje svjesnosti o humanom papiloma virusu, https://www.askabouthpv.org/Virusno i prije Interneta. https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=459d877795&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-6385717553315245782&th=170a66944682b53e&view=att&disp=safe&realattid=f_k7dj3fya1

Pitaj o HPV-u!
 
Rubrika "Novosti"
Uredništvo hkdm.hr
Izabrao, priredio Zvonimir Kaić
Izvori: Mrežna stranica Sveučilišta Sjever; mrežna stranica The International Papillomavirus Society (IPVS)