Obvezujuća odluka predsjednika Komore za sve članove Komore
 
Upute za preuzimanje:
naziv aplikacije je HKDM te je možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Apple AppStore-u preko linka https://itunes.apple.com/hr/app/hkdm/id1353114236?mt=8

Google Play preko linka https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.modusinfinitum.hkdm

Nakon instalacije aplikacije, potrebno je izvršiti Vašu registraciju na način da unesete: VAŠE IME, PREZIME TE EVIDENCIJSKI (ČLANSKI) BROJ ILI VAŠ OIB.