Evidencija oboljelih od COVID-19 bolesti uzrokovane koronavirusom SARS—CoV-2

Dana 23. travnja 2020. godine sukladno podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo među osobama pozitivnim od COVID-19 je bilo 8 doktora dentalne medicine, 4 dentalna tehničara - SSS i 1 dentalni tehničar - VŠS.