Sukladno odgovoru Ministarstva zdravstva uvid u podatke o osobama u samoizolaciji kroz sustav CEZIH je moguć na slijedeći način:

1.           Nositelj ordinacije dentalne medicine koja nema ugovorni odnos s HZZO-om na stranici http://www.cezih.hr/certificirani_proizvodjaci_aplikacija.html vidi koja su programska rješenja (u ovom slučaju za djelatnost 1050000 - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (G5) uredno prošla proces provjere spremnosti spajanja na središnji dio sustava CEZIH i da izravno kontaktira proizvođače takve programske podrške i izabere jednog od njih. Taj izabrani proizvođač programske podrške će pružati i potpunu podršku ordinaciji u korištenju izabranog programskog rješenja te spajanja na središnji dio sustava CEZIH;

2.           Svaki korisnik programskog rješenja koji se spaja na središnji dio sustava CEZIH mora imati pametnu karticu HZZO-a i čitač kartica.

Da bi korisnici dobili pametnu karticu s odgovarajućim ovlastima nositelj ordinacije na stranici http://www.cezih.hr/tiskanice/20110511_Ovlast_CEZIH_PZZ_1.pdf može pronaći obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike koji je potrebno popuniti, ovjeriti i dostaviti na mail helpdesk@hzzo.hr.

Sva programska rješenja koja su uredno prošla proces provjere spremnosti spajanja na središnji dio sustava CEZIH uz sve druge potrebne funkcionalnosti za određenu djelatnost imaju i funkcionalnost uvida u podatke o osobama u samoizolaciji kroz sustav CEZIH.

Sve troškove preuzimanja i korištenja izabrane aplikacije nositelji ordinacije dentalne medicine koji nemaju ugovorni odnos s HZZO-om ugovaraju direktno s isporučiteljem aplikacije.