ČLANOVIMA KOMORE

U vrijeme ugroze mogućeg oboljenja od koronavirusa COVID-19 i provođenja svih preporučenih epidemioloških mjera, Hrvatska komora dentalne medicine izvršila je analizu potrošnje dodatne zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava u dentalnim ordinacijama i laboratorijima. Tom prilikom je utvrđeno da su nositelji laboratorija a osobito ordinacija, u svrhu sigurnosti i zaštite kako pacijenata tako i zdravstvenog osoblja imali povećane dodatne troškove radi nabavke odgovarajuće zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava.

Radi daljnje nepovoljne epidemiološke situacije u zemlji, Komora je stava da nositelji dentalnih ordinacija, ustanova i trgovačkih društava radi povećanog financijskog opterećenja i gubitaka, više nisu u mogućnosti sami snositi te troškove, već je iste potrebno naplatiti od pacijenta. Slijedom navedenog, u vašim Cjenicima dentalnih usluga trebate predvidjeti i troškove nabavke zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava i ugraditi ih u cijene dentalnih usluga ili ih posebno naplatiti.

Za ugovorne ordinacije uputili smo zamolbu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje da isti osigura pokriće tih troškova putem plaćanja zasebnog i namjenskog iznosa ili povećanjem samog iznosa glavarine, odnosno uvođenjem novog DTP postupka za specijalističke ordinacije. O zaprimljenom odgovoru ćemo Vas izvijestiti naknadno.