FDI je naglasio važnost prilagodbe odgovora COVID-19 na nove dokaze kako bi se zajamčilo da se provode najsigurniji protokoli za pouzdano pružanje osnovnih usluga oralne zdravstvene zaštite.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) sazvala je zasjedanje Izvršnog odbora koje je održano 5. i 6. listopada 2020. Izvanredna sjednica bila je posvećena odgovoru na COVID-19.

FDI, zajedno s ostalim nevladinim čimbenicima u službenim odnosima sa WHO-om, pozvan je da izjavu preda unaprijed, ali je nije mogao dati usmeno na sjednici. FDI je pod točkom 3. dnevnog reda, podnio sljedeću izjavu: Dopuna provedbe rezolucije WHA73.1 (2020) o odgovoru na COVID-19.

Izvršni odbor WHO-a: izvanredna sjednica o odgovoru na COVID-19 (EBSS/5/2)

3. Dopuna o provedbi rezolucije WHA73.1 (2020) o odgovoru na COVID-19

Svjetska udruga dentalne medicine (FDI), koja predstavlja 200 nacionalnih stomatoloških udruga (NDA) i preko milijun stomatologa, pozdravlja dopunu odgovora na COVID-19. FDI zagovara da bi se opterećenje zdravstvenih sustava, uzrokovano nepotrebnim posjetima stomatolozima koji se mogu izbjeći, trebalo smanjiti korištenjem svake prilike za jačanje poruka o promociji i prevenciji oralnog zdravlja...opširnije

https://www.fdiworlddental.org/news/20201007/who-executive-board-special-session-on-covid-19-fdi-says-equitable-access-to-essential

Hrvatski

Rubrika "Izdvojene novosti"

Uredništvo hkdm.hr

Izabrao, priredio Zvonimir Kaić,

Izvor: Mrežna stranica Svjetske udruge dentalne medicine, www.fdiworlddental.org, 7. listopada 2020. godine