Svjetski dan oralnog zdravlja (WOHD) obilježava se širom svijeta svake godine 20. ožujka. Njegova svrha je: oboružati ljude alatima i znanjem za prevenciju i kontrolu oralnih bolesti koje pogađaju gotovo 3,5 milijarde ljudi širom svijeta. WOHD potiče ljude da paze na svoje oralno zdravlje usvajanjem dobre oralne higijene i upravljanjem čimbenicima rizika. Očuvanje oralnog zdravlja može pomoći da i duh i tijelo budu zdravi, kao i da bude zaštita od širenja infekcija.

Sljedeće tri godine glavna tema kampanje WOHD-a je "Budi ponosan na svoja usta". Ovim osnažujućim pozivom na akciju, FDI se nada da će motivirati ljude da cijene i vode računa o svojim ustima te shvatiti da time mogu pomoći u zaštiti svog općeg zdravlja i dobrobiti...

Opširnije ovdje!

Hrvatski

Rubrika 'Novosti'

Uredništvo hkdm.hr

Izabrao, priredio Zvonimir Kaić

Izvor: Mrežna stranica Svjetske udruge dentalne medicine, FDI-a, 22. listopada 2020. godine