Poštovani članovi Komore,

zbog pojačane ugroze zdravlja uzrokovane  SARS-CoV-2 virusom, molimo članove Komore da što je više moguće koriste elektroničku poštu i poštu za rješavanje svojih predmeta.

Redovno radno vrijeme komore je od 8 -17 h, ali samo za hitne postupke koje nije moguće riješiti pute e-maila ili pošte.

Upite molimo slati na niže navedene mailove:

PRAVNA PITANJA:

nikolina.salamon@hkdm.hr

dejan.elvedi@hkdm.hr

UPIS, OBNOVE LICENCI i DOZVOLA ZA RAD:

valentina.haramustek@hkdm.hr

jadranka.vencl@hkdm.hr

ZAPRIMANJE PODNESAKA:

pisarnica@hkdm.hr

ivana.staresinic@hkdm.hr

FINANCIJE:

financije@hkdm.hr

ljiljana.malcic@hkdm.hr

marina.posavec@hkdm.hr

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE