P R I O P Ć E N J E - ČLANSKA ISKAZNICA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE UMJESTO E-PROPUSNICE

Poštovani članovi Hrvatske komore dentalne medicine,

sukladno točki 2. Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj koju je donio Stožer civilne zaštite 18. prosinca 2020., zabrana napuštanja županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište ne odnosi se na dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene zaštite.

Slijedom navedenog doktori dentalne medicine, dentalni tehničari i dentalni asistenti koji posjeduju iskaznicu izdanu od Hrvatske komore dentalne medicine nisu dužni ishoditi e-Propusnicu, već se mogu kretati temeljem članske iskaznice Komore.

Napominjemo da se može koristiti i iskaznica u e – obliku koja je sastavni dio  aplikacije Hrvatske komore dentalne medicine .

Iskaznica člana Hrvatske komore dentalne medicine.

E-članska iskaznica:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_12_141_2745.html