OBAVIJEST O PROVOĐENJU NADZORA

Prema obavijesti naših članova, u dentalnim ordinacijama je Državni inspektorat započeo nadzor u vezi provođenja epidemioloških mjera.

Ovim putem Vam još jednom ukazujemo na potrebu poštivanja svih epidemioloških mjera u svrhu zaštite pacijenata te zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja u ordinaciji, a osobito:

1/ postupajte u potpunosti sukladno smjernicama i preporukama Hrvatske komore dentalne medicine

2/ koristite propisanu zaštitnu odjeću zdravstvenih djelatnika (odjeća, maske, viziri, rukavice)

3/ stavite obavijesti koje moraju biti u vašim čekaonicama i ordinacijama:

a/ naljepnica o obaveznom nošenju zaštitne maske

b/ obavijest o COVID-u

c/ naljepnica o obaveznom poštivanju minimalne udaljenosti 1.5 do 2 m

d/ obavijest o obaveznom dezinficiranju cipela na otiraču prije ulaska u ordinaciju

4/ provjeravajte temperaturu pacijenata i osoblja

5/ osigurajte otirač na ulaznim vratima s dezinficijensom

6/ osigurajte korištenje autoklava i sterilizatora sukladno važećim propisima (propisana kontrola spora)

7/ nadzor biocida (svaki dezinficijens mora na deklaraciji imati odgovarajuću KLASU: UP od MZ)