Poštovani članovi,

Hrvatska komora dentalne medicine je u postupku provođenja humanitarne akcije „Pomozimo u potresu stradalima članovima HKDM-a“, čiji je cilj pomoć stradalim članovima Hrvatske komore dentalne medicine od potresa u prosincu 2020. godine te je osnovan „Fond za prikupljanje novčane pomoći za članove Komore stradale u potresu“.

Ovim putem pozivamo članove Komore da putem Obrasca za prijavu štete od potresa dostupnog na poveznici Obrazac za prijavu štete od potresa prijave štetu od potresa te isti dostave na email: financije@hkdm.hr. Budući da su sredstva za pomoć limitirana, molimo da se javljaju članovi koji su stvarno potrebiti kako bi se sredstva mogla utrošiti tamo gdje su najpotrebnija.