Poštovani članovi,

Hrvatska komora dentalne medicine je u postupku provođenja humanitarne akcije „Pomozimo u potresu stradalima članovima HKDM-a“, čiji je cilj pomoć stradalim članovima Hrvatske komore dentalne medicine od potresa u prosincu 2020. godine te je osnovan „Fond za prikupljanje novčane pomoći za članove Komore stradale u potresu“.

Ovim putem pozivamo članove Komore da putem Obrasca za prijavu štete od potresa dostupnog na poveznici Obrazac isti dostave na email: financije@hkdm.hr najkasnije do 1. ožujka 2021.