Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio je nove cijene za dentalnu tehniku koje se primjenjuju od 11. veljače 2021. godine, a nalaze se u tablicama u prilogu.

  Dijagnostičko-terapijski postupci u SKZZ-u - primjena od 11.02.2021.         
DL001 Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, izravno     2.12 118.51
DL002 Laboratorijska izrada lijevane zubne nadogradnje, neizravno     3.69 206.27
DL003 Laboratorijska izrada fasetirane krunice     4.53 253.23
DL004 Laboratorijska izrada potpune krunice od metala     3.69 206.27
DL005 Laboratorijska izrada modificirane fasetirane krunice     5.99 334.84
DL006 Laboratorijska izrada modificirane potpune krunice od metala     4.83 270.00
DL007 Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom do 4 elementa     6.39 357.20
DL008 Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom od 5 do 10 elemenata     12.06 674.15
DL009 Laboratorijska izrada djelomične akrilatne zubne proteze s bazom preko 10 elemenata     14.05 785.40
DL010 Laboratorijska izrada totalne akrilatne zubne proteze     13.18 736.76
DL011 Laboratorijska izrada djelomične metalne lijevane zubne proteze   Metalna ploča
Akrilatna nadogradnja sa zubima 
27.16 953,10
565,14
1518,24
DL012 Laboratorijska izrada totalne metalne lijevane zubne proteze   Metalna ploča
Akrilatna nadogradnja sa zubima 
28.26 928,61
651,12
1579,73
DL013 Laboratorijska izrada fiksne udlage     1.33 74.35
DL014 Laboratorijska izrada nagrizne udlage     1.42 79.38
DL015 Laboratorijska izrada akrilatne grizne ploče     3.56 199.00
DL016 Laboratorijska izrada epiteze     5.65 315.84
DL017 Laboratorijska izrada opturatora     2.29 128.01
DL018 Laboratorijska izrada resekcijske zubne proteze     34.29 1,916.81
DL019 Laboratorijsko podlaganje totalne zubne proteze, neizravno     2.27 126.89
DL020 Laboratorijska reparatura loma zubne proteze     1.53 85.53
DL021 Laboratorijska reparatura zubne proteze s ugradnjom do 2 elementa     2.83 158.20
DL022 Laboratorijska reparatura zubne proteze - svaki dodatni element Po elementu. Maksimalno šest elemenata.   0.76 42.48
DL023 Laboratorijska izrada otvarača na pero po Miše-u     1.42 79.38
DL024 Laboratorijsko podlaganje djelomične zubne proteze, neizravno     2.27 126.89

Prilog 1

Prilog 2