„Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine, na prijedlog Odbora za koordinaciju pomoći članovima HKDM-a stradalim u potresu, odlučilo je prolongirati rok za prijavu zahtjeva za dodjelom pomoći članovima stradalim u potresima od 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Rok za prijavu zahtjeva za dodjelom pomoći iz Fonda za prikupljanje novčane pomoći članovima HKDM-a stradalim u potresu produžen je do dana 31. ožujka 2021. godine.“

 

Ostale novosti

  • Nije pronađeno

Arhiva