Temeljem pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi  u postupku nabave s obveznom objavom, Upravno vijeće naručitelja Hrvatska komora dentalne medicine, dana 01.04.2021., na sjednici 88. sjednici, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave za nabavu savjetodavnih usluga Upravljanje

projektom

 

  1. Naručitelj: Hrvatska komora dentalne medicine, Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb, OIB: 24858915082
  2. Predmet nabave: Savjetodavne usluge koje uključuju savjetovanje u upravljanju, provedbi postupaka nabave u okviru projekta Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 202
  3. Provedeni postupak nabave: Postupak s objavom poziva na dostavu ponuda
  4. Procijenjena vrijednost nabave: 850.000,00 HRK bez PDV-a
  5. Datum objave obavijesti: 31.03.2021.
  6. Obrazloženje razloga za poništenje postupka nabave: Nastanak značajnih novih okolnosti vezanih uz projekt za koji se provodi nabava
  7. Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti predmet nabave: Naručitelj će pokrenuti novi postupak nabave u roku od 5 dana od izvršnosti ove Odluke o poništenju.
  8. Odluka o poništenju postaje izvršna objavom Odluke na stranici www.strukturni fondovi.hr i na web stranici Naručitelja.

Pogledajte cijeli tekst ovdje!