OBAVIJEST DENTALNIM ASISTENTIMA I DENTALNIM TEHNIČARIMA O ODREDBAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) I DOZVOLE ZA RAD 

Poštovani, 

Sukladno odredbi članka 92. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad (dalje: Pravilnik), izvješćujemo Vas, da će se odredbe članka 21, i 21.a Pravilnika primjenjivati od I. siječnja 2021, a odnose se na dentalne asistente. 

Spomenutim odredbama Pravilnika propisuje se obveza pristupanja prethodnoj provjeri osposobljenosti svim dentalnim asistentima, hrvatskim državljanima koji su svoju kvalifikaciju stekli u Republici Hrvatskoj, a koji svoju djelatnost od položenog stručnog ispita iti općenito nisu obavljali dvije godine, odnosno koji u roku od dvije godine od dana položenog stručnog ispita nisu podnijeli zahtjev za izdavanje dozvole za rad. 

Zaključno, svi dentalni asistenti koji nisu podnijeli zahtjev za upis u Komoru, a prošlo je više od dvije godine od položenog stručnog ispita, 1zvršni odbor Komore izdati će dozvolu za rad samo uz prethodnu provjeru osposobljenosti. Također, na isti način će se postupati i s dentalnim asistentima koji svoju djelatnost nisu obavljali dulje od dvije godine, a zatraže izdavanje dozvole za rad. 

Nadalje, sukladno odredbi članka 92.a. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad (dalje: Pravilnik), izvješćujemo Vas, da će se odredbe članka 10. stavka 2. Pravilnika primjenjivati do 31. prosinca 2020., a odnose se na dentalne tehničare. 

Spomenutom odredbom Pravilnika propisana je mogućnost da upravni odbor strukovnog razreda dentalnih tehničara može donijeti odluku kojom se dentalnog tehničara oslobađa od obveze polaganja prethodne provjere osposobljenosti, uz obvezu uplate članarine za vrijeme neposrednog obavljanja djelatnosti dentalne tehnike u vremenskom razdoblju od 2010. godine do podnošenja zahljeva za upis u registar. 

Zaključno, stavija se van snage Odluka o kriterijima za oslobodenje od obveze prethodne provjere osposobljenosti dentalnih tehničara iz ožujka 2014., sukladno kojoj se dentalnog tehničara moglo osloboditi prethodne provjere osposobljenosti u slu ćaju da u vremenskom razdoblju od 1. travnja 2010. godine do podnošenja zahtjeva za upis u registar dentalnog tehničara i izdavanje licence, na području Republike Hrvatske najmanje pola vremena nije radio u struci dentalnog tehničara (dokaz o nezaposlenosti, dokaz da je radio izvan struke i sl.) i/ili koji dostavi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju iii potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz koje proizlazi da radi privremene nesposobnosti za rad u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci u tom vremenskom razdoblju nije obavljao djelatnost dentalnog tehničara. 
 

Svi dentalni tehničar koji podnesu zahtjev za upis u registar Komore, a prošlo je više od dvije godine od položenog stručnog ispita, lzvršni odbor Komore izdati će odobrenje za samostalan rad (licencu) samo uz prethodnu provjeru osposobljenosti. Takoder, na isti način će se postupati i s dentalnim tehničarima koji svoju djelatnost nisu obavljali dulje od dvije godine, a zalraže izdavanje odobrenja za samostalan rad (licence). 

Pogledajte dokument u PDF formatu ovdje.