Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave – Fantomi za radne tečajeve i didaktički materijal s prilozima, za projekt UP.02.2.1.06.0001-Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022 (Evidencijski broj nabave: 2)

Predmet nabave je roba, podijeljena u 4 grupe:

Grupa 1. Fantomi za radne tečajeve

Grupa 2. Multimedijski set za prezentaciju

Grupa 3. Dentalni modeli

Grupa 4. Oprema za vježbe oživljavanja

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2.1. - Specifikacija Grupa 1 Fantomi

Prilog 2.2. – Specifikacija Grupa 2 – TV i prijenosno računalo

Prilog 2.3. – Specifikacija Grupa 3 – Dentalni modeli

Prilog 2.4. – Specifikacija  Grupa 4 - Oprema za oživljavanje

Prilog 3. 1. – Troškovnik Grupa 1 - Fantomi za radne tečajeve

Prilog 3.2 - Troškovnik Grupa 2 - TV i prijenosno računalo

Prilog 3.3 - Troškovnik Grupa 3 - Dentalni modeli

Prilog 3.4. - Troškovnik Grupa 4 - Oprema za vježbe oživljavanja

Prilog 4. - Izjava o nekažnjavanju

Prilog 5 - Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

Preuzmite sve priloge ovdje!