Na svom sastanku 17. rujna 2021. Upravni odbor Vijeća europskih doktora dentalne medicine (CED) raspravio je o razvoju događaja u vezi s Prijedlogom Europske komisije o Uredbi o europskim nalozima za dostavljanje i čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima COM (2018) 225 (Uredba o e-dokazima).

Zaključili su da nacrt Uredbe u sadašnjem obliku krši privatnost pacijenata i predstavlja ozbiljnu prijetnju obvezi doktora dentalne medicine da se pridržavaju načela profesionalne etike i medicinske povjerljivosti, koje čine srž odnosa pacijent-stomatolog...opširnijhttps://eudental.eu/index.php?ID=2738

hrvatski

Rubrika 'Novosti'

Uredništvo hkdm.hr

Izabrao, priredio Zvonimir Kaić

Izvor: Mrežna stranica Vijeća europskih doktora dentalne medicine https://eudental.eu/, 20. rujna 2021. godine