Nabava se financira iz Europskog socijalnog fonda

OBAVIJEST O NADMETANJU

Fantomi za radne tečajeve i didaktički radni materijali Evidencijski broj nabave: 2 (ponovljeni postupak)

 

Naručitelj: Hrvatska komora dentalne medicine

Adresa: Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb

OIB: 24858915082

Broj telefona: +385 1 488 67 10

 

Informacije o predmetu nabave: 

Predmet nabave je roba, podijeljena u 3 grupe:

Grupa 1. Fantomi za radne tečajeve, procijenjene vrijednosti 2.470.000,00 HRK sa PDV-om

Grupa 3. Dentalni modeli, procijenjene vrijednosti 80.000,00 HRK sa PDV-om

Grupa 4. Oprema za vježbe oživljavanja, procijenjene vrijednosti 100.000 HRK sa PDV-om Detaljne specifikacije i tehničke pojedinosti grupa predmeta nabave nalaze se u PRILOGU 2 ove dokumentacije.

 

Rok za dostavu ponuda: 02.11.2021. u 12:00 sati

Jezik na kojem ponuda mora biti pripremljena: hrvatski jezik i latinično pismo

 

Elektroničke adrese na kojima se mogu zatražiti dodatne informacije

ivana.puksec@hkdm.hr valentino@integer-savjetovanje.hr

 

 

Preuzmite sve priloge ovdje!