Poštovani članovi Komore,

Dana 11. studenog 2021. godine Ministarstvo zdravstva dostavilo je svim zdravstvenim ustanovama, Ijekarnama i pružateljima zdravstvene zaštite na primarnoj razini Uputu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o načinu organizacije širokodostupnog profesionalnog testiranja brzim antigenskim testovima (BAT), u kojoj su radi epidemiološke situacije i potrebe za povećanim testiranjem obuhvaćene sve djelatnosti primarne razine zdravstvene zaštite, uključujući i dentalna medicina.

S obzirom da je dentalna medicina unutar zdravstvenog sustava sastavni dio primarne zdravstvene zaštite, a donesenom Uputom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo obuhvaćeni su svi sudionici - pružatelji primarne zdravstvene zaštite, ista se odnosi i na doktore dentalne medicine.

Prema mišljenju Hrvatske komore dentalne medicine, testiranje mogu provoditi samo doktori dentalne medicine tj. dentalni tim koji raspolažu prostornim i tehničkim uvjetima za provodenje testiranja i koji za to iskažu interes.

Napominjemo da je testiranje za pacijenta besplatno ukoliko se doktoru osiguraju testovi od strane doma zdravlja, županije ili stožera Republike Hrvatske, no ukoliko ih doktor sam nabavlja, troškove testiranja snose pacijenti sukladno cjeniku ordinacije.

U privitku objavljujemo dopis Ministarstva i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u cijelosti.

Članovi Hrvatske komore dentalne medicine su od samog početka pandemije pokazali veliku spremnost i dali ogroman doprinos u kontinuiranom pružanju dentalne skrbi, vodeći računa i poštivajući sve epidemiološke mjere kako bi zaštitili gradane.

Ovim putem pozivamo sve naše članove da se uključe u provodenje mjera propisanih od nadležnih tijela Republike Hrvatske i Komore.

Privitak:

Odluka i obavijest o testiranju svih djelatnika i korisnika javnih službi

- Dopis Ministarstva o organizaciji testiranja

- Upute Hrvatskog zavoda za javno zdrastvo o testiranju