Poštovani članovi Komore,

Tijekom pandemije koronavirusa COVID-19, Hrvatska komora dentalne medicine organizira hibridan način stručnog usavršavanja (uživo i on-line).

Tečajevi stručnog usavršavanja za 2020. i 2021. godinu (izuzev Božićnog kongresa u 2021. godini), nalaze se na on- line edukativnoj platformi, kojoj imaju pristup svi članovi Komore koji su se prijavili za određeni tečaj. Pristup određenom tečaju  obavlja se temeljem linka i upute koje svaki prijavljeni član Komore dobije putem elektroničke pošte.

 

Analizom tečajeva za 2021. godinu, utvrđeno je da svi članovi Komore još uvijek nisu odradili on-line edukaciju, tj. odslušali tečaj I ISPUNILI PISANI TEST S ODGOVORIMA NA POSTAVLJENA PITANJA, što je nužan preduvjet za vrednovanje tečaja svakom članu Komore. Napominjemo, da se pisani test NE VREDNUJE, ali ga svaki član mora ispuniti.

 

Ovim putem pozivamo sve članove Komore da ukoliko još nisu - da odrade on-line edukaciju tečaja za koji su se prijavili u 2021. godini.

 

Tečajevi će biti dostupni najkasnije do 30. travnja 2022. godine, nakon kojeg datuma više neće biti moguć pristup on-line edukaciji tečajeva, koji su bili organizirani u 2021. godini (izuzev Božićnog kongresa).

Za sve dodatne informacije i potrebna pojašnjenja, možete se obratiti na mail tecajevi@hkdm.hr.

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE