U „Narodnim novinama“ br. 58/22 objavljena je ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O POSEBNIM SIGURNOSNIM MJERAMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU I SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI RADI ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZE I PRIJENOSA TE SUZBIJANJA BOLESTI COVID-19.

Ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. donio je navedenu Odluku radi bitno izmijenjenih okolnosti, a Odluka je stupila na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama (25. svibnja 2022.).

Navedeno podrazumijeva ukidanje obveze dokazivanja imunosti na bolesti COVID-19 COVID potvrdama kao i dokazivanje nezaraznosti testiranjem za zaposlenike i korisnike zdravstvenog sustava.

Time se ne isključuje obveza korištenja maski za lice u zdravstvenom sustavu koje je propisano Odlukom (Stožera civilne zaštite RH) o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice (zaposlenici, pacijenti i drugi korisnici zdravstvenih usluga), od 7.4. 2022. godine, kao niti primjena drugih preventivnih mjera sukladno rizičnosti pojedinih zdravstvenih postupaka ili okruženja.