UPIT:

PREDMET: Tumačenje odredbe o dvojnom iskazivanju cijena prema Zakonu o uvođenju eura - zamolba

Poštovani,

Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima u Republici Hrvatskoj.

 

Naime, svrha dvojnog iskazivanja je omogućiti po­trošačima lakše privikavanje na cijene i druge novča­ne vrijednosti iskazane u eurima.

 

Iako Zakon o zaštiti potrošača ne govori o potrošaču rezidentu nego općenito o potrošaču, zanima nas da li moramo dvojno iskazivati cijene i prema nerezidentima (potrošačima iz drugih zemalja članica EU), budući da je cilj dvojnog iskazivanja psihološka prilagodba potrošača na euro a potrošači iz Italije, Austrije, Slovenije već imaju valutu euro kao funkcionalnu valutu.

 

Unaprijed vam zahvaljujemo,

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE


 

ODGOVOR:

 

Poštovani,

 

obveza dvojnog iskazivanja iz Zakona o uvođenju eura kao službene u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak) odnosi se isključivo na dvojno iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje prema potrošačima u Republici Hrvatskoj.

 

Slijedom navedenog, niste dužni dvojno iskazati cijene prema potrošačima iz drugih država članica Europske unije s obzirom da je jedna od koristi dvojnog iskazivanja, uz sprječavanje neopravdanog povećanja cijena i neispravnog preračunavanja i lakše privikavanje potrošača u Republici Hrvatskoj na uvođenje nove službene valute.

 

S poštovanjem,

Republika Hrvatska

Ministarstvo financija