Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu provođenja Projekta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine na 173. sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine donosi odluku o objavi

 

J A V N O G     P O Z I V A

za podnošenje prijava za sudjelovanje u EU projektu

„Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022.“

Preuzmite poziv ovdje!