HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

J A V N I     P O Z I V

za podnošenje prijava za sudjelovanje u EU projektu

„Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022.“

Zagreb, ožujak 2023. godine

Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu provođenja Projekta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine na 201. sjednici održanoj 10. ožujka 2023. godine donosi odluku o objavi

J A V N O G     P O Z I V A

za podnošenje prijava za sudjelovanje u EU projektu

„Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022.“

I.

Ovim Javnim pozivom pozivaju se doktori dentalne medicine, članovi Hrvatske komore dentalne medicine da podnesu prijavu za sudjelovanje u Projektu – drugom terminu kongresa, koji će se održati u Rovinju, 21. i 22. travnja 2023. godine.

Uvjeti, kriteriji i način provođenja Projekta propisani su odredbama Pravilnika.

II.

Prijava sudionika obavlja se elektroničkim putem na mrežnoj stranici Projekta (www.pproz.eu), ispunjavanjem prijave s unosom osnovnih podataka i pripadajućim obveznim izjavama.

Svaki sudionik mora popuniti sve rubrike Prijave i sve tražene izjave jer mu u protivnom neće biti prihvaćena njegova prijava na mrežnoj stranici Projekta.

Po popunjavanju svih obveznih rubrika i potvrdom slanja na polju PRIJAVA – njegova će aplikacija biti registrirana u datumu, satu, minuti i sekundi.

III.

Sudionik će biti uvršten u Listu sudionika po kriteriju „najbržeg prsta“, sukladno datumu, satu, minuti i sekundi njegove prijave na mrežnoj stranici Projekta (www.pproz.eu).

IV.

Upravno vijeće Komore donosi Listu sudionika u Projektu koja se javno objavljuje na web stranici Komore na web stranici Komore (www.hkdm.hr)  i Projekta (www.pproz.eu).

V.

Upravno vijeće Komore utvrđuje

  • 13. ožujka 2023. godine u 16:00 sati – početkom roka za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu
  • Zaprimanjem 100. prijave člana Komore – istekom roka za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu.

VI.

 

Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicaa Komore (www.hkdm.hr)  i Projekta  (www.pproz.eu).

 

KLASA: 030-02/22-05/04

URBROJ: 497-01/1-23-02

Zagreb, 10. ožujka 2023.

                                                                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE

                                                                                                dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.

 

Prijava sudionika: https://www.pproz.eu/index.php/prijava-sudionika