Nove cijene dentalne tehnike
15.06.2022.

Javni poziv – Nabava 5 EU projekta, Troškovi kongresa, grupa 1
01.06.2022.

Poziv na dostavu ponude usluge pripreme i posluživanja hrane i pića za Dentex
24.05.2022.

Dostupnost online tečajeva Komore za 2021. godinu
28.03.2022.

Odluka o odabiru ponude za evidencijski broj Nabave 4
21.03.2022.

Odluka o odabiru najbolje ponude za evidencijski broj nabave 3
17.03.2022.

Javni poziv - Tehnička potrošna oprema i materijal - ponovljeni postupak
01.03.2022.

Odluka o poništenju postupka nabave - Tehnička potrošna oprema i materijal
25.02.2022.

Javni poziv - Radni materijal za ciljnu skupinu - Izmjena br. 2
19.02.2022.

Javni poziv za dostavu ponuda za kupnju poslovnog prostora za potrebe edukacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji
27.01.2022.