Page 1 - Dental design br. 4 - 2021
P. 1

UREDNIŠTVO ČASOPISA DENTAL DESIGNA POZIVA
                                  DENTALNE TEHNIČARE, A TAKOĐER I DOKTORE DEN-
                                  TALNE MEDICINE NA PISANJE ČLANAKA U GLASILU
                                  STRUKOVNOG RAZREDA DENTALNIH TEHNIČARA
                                  HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE – “DENTAL
                                  DESIGNU”. Svaki članak koji napišete bit će profesionalno
                                  uređen sa fotografijama i ostalim funkcionalnim sadržajima i sa
                                  Vašim imenom i prezimenom. Članke može pisati svatko tko želi
                                  objaviti neku temu iz struke dentalne medicine kako bi educirao
                                  kolege, prijatelje i sve ostale čitatelje koje te teme zanimaju.
                                  Članke slati na mail: hkdm@hkdm.hr
                                           Urednik Bruno Buinac, viši dent. teh.
    BROJ 4 • GODINA 11. • PROSINAC 2021.                             ISSN:1848-3860
   1   2   3   4   5   6