Page 2 - Dental design br. 4 - 2021
P. 2

2                                   ❧ Dental Desing | Broj 4 | prosinac 2021.


   UV
      ODNIK
   UV ODNIK
                  Poštovane kolegice i kolege!       koji će biti bodovani od strane Komore za određeni
                                       broj sudionika, po redoslijedu prijava. Sve o projek-
                  Blještavilo adventskih ukrasa mami nas i podsje- tu možete pročitati u ovom broju časopisa. Stoga vas
                                       pozivam da pratite obavijesti na web stranici Komore
                  ća da se još jedna godina primiče kraju. Nažalost, i  i svakako nabavite mobilnu aplikaciju HKDM, ukoli-
                  ovu proteklu je obilježila pandemija i sve ono što  ko još niste, kako biste pravovremeno bili obavješteni
                  taj pojam podrazumijeva. Strah od bolesti, neizvje-
                  snost, ekonomsku i socijalnu nesigurnost. Pa ipak,  o svim novostima.
                  život teče dalje. Usvajamo nove načine komunikacije  Rezimirajući godinu iza nas, ne smijemo zaboraviti
                  i obavljanje svakodnevnih obaveza i zadataka sve se  na gubitke koje su mnogi od nas proživjeli. Gubitke
                  više digitalizira. Tome se naravno i mi u Komori pri- u potresu razorenim područjima, gubitke dragih lju-
                  lagođavamo, pa smo sukladno epidemiološkim mje- di koje je bolest nepovratno odnijela iz naših života.
                  rama, dio tečajeva trajne edukacije učinili dostupnim  Odlaskom 2021. godine, zatvaramo jednu prilično
                  elektroničkim putem.           tužnu priču. Pa ipak, svaka priča nosi svoju poruku i
                                       daje nam snagu i mudrost za dalje.
                  Naravno, nedostaju nam osobni kontakti, rasprave,
                  druženja i pozitivne ideje koje se iz njih rađaju. Tru- Svaki početak nagovještava novu priliku da napravi-
                  dimo se odraditi zadane projekte i planiramo nove,  mo drugačije ili bolje za sebe i druge. Naposlijetku,
   Vesna Krizmanić, viša dent. teh. ali sve je to puno teže i nekako sporije nego što bismo  ako želimo stvoriti radosniji svijet i prigrliti promje-
                  željeli. S radošću Vam najavljujem projekt uređenja  nu na zdrav način , prioritet je naučiti razmišljati o
                  i opremanja edukativnog prostora u sklopu sjedi- sebi kao cjelovitim i socijalnim bićima punim mo-
   Predsjednica Upravnog odbora šta naše Komore u Zagrebu, Kurelčeva 3. Prostor će  gućnosti….jer, promjene počinju od nas samih - na-
   strukovnog razreda dentalnih  biti opremljen vrhunskom tehnikom, fantomima i  ših emocija, misli, riječi i djela.
   tehničara          opremom za provođenje radnih tečajeva za doktore
                  dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asi- Stoga Vam drage kolegice i kolege od srca želim obilje
                  stente. Sufinanciran je sredstvima EU. Očekujemo da  zdravlja, sreće i uspjeha u novoj 2022. godini!
                  će biti završen tijekom proljeća slijedeće godine, pa
                  će se objaviti javni poziv za besplatne radne tečajeve       Vesna Krizmanić


    Poklon bon se može
    koristiti za financiranje
    bilo kojeg tečaja stručnog
    usavršavanja, koji će se u   200kn
    organizacije Komore            POKLON BON
    održati u 2022.-toj godini                                                 Prenošenje članka,
                            Telefon:
                  Nakladnik:                          djelomično ili u cijelosti,
                 M Hrvatska komora  01/4886 710     Urednik:       dozvoljeno je samo uz pis-
                                                 meno odobrenje redakcije
                  dentalne medicine,
                 IMPRESSU 10000 Zagreb 01/4816 540    Prijelom i Tisak:  svaka vrsta mehaničkog,
                                       Bruno Buinac, viši dent. teh.
                            Fax:
                                                 ili autora. Zabranjena je
                  Kurelčeva 3,
                                                 optičkog ili elektronskog
                                       Tiskara Zelina d.d.
                                                 umnožavanja.
                            e-mail:
                  Za nakladnika:
                            hkdm@hkdm.hr
                                       Naklada:
                  Predsjednik komore
                  mr.sc. Hrvoje Pezo, dr. med.
                  dent.        Internet:      2100 primjeraka
                            www.hkdm.hr
          Na 83. sjednici IO od 31. listopada 2018. godine, donesena je
          Odluka o visini godišnjih pretplata na glasila Komore i to:
                •   za Vjesnik dentalne medicine - 150,00 kn   •
          •  za Dental Design - 100,00 kn  •  za Dentalni asistent - 100,00 kn  •


         Na 286. sjednici IO od 6. listopada 2021. godine, donesena je Odluka o
          visini godišnjih pretplata na časopis Smile i to: za Smile – 100,00 kn.

  Tekstovi objavljeni u Glasilu Dental Design izražavaju mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa službenim stavom Hrvatske komore dentalne medicine.
  Članovi Komore dobivaju glasila besplatno, a za sve ostale, vrijede navedene cijene godišnje pretplate.
   1   2   3   4   5   6   7